Verslagen

22-3-2019: Sijco Boonstra legt beslag op derde plaats

Vrijdag 22 maart 2019 werd de laatste ronde van de libre competitie afgewerkt. Hoewel de meeste partijen om des keizers baard gingen was er alleen nog de vraag wie uiteindelijk derde in deze competitie zou worden. In een rechtstreeks duel tussen de beide grootste concurrenten hiervoor was Sijco uiteindelijk de winnaar en kon zo terecht beslag leggen op de derde plaats in de eindrangschikking.

De eerste partij ging tussen de kampioen Sjoerd Vlasma en hekkensluiter Herman Hoekstra. Verwacht werd een eenzijdige partij, maar dat was door het matige spel van Sjoerd niet het geval, daar Herman zo af en toe ook redelijk scoorde. Sjoerd, die thuis net een lelijke val had overleefd, kon uiteindelijk de partij in de drieënveertigste beurt in zijn voordeel beslissen en zo toch nog twee punten aan zijn totaal toervoegen.

Hierna namen Jeannette Perdon en Henk Vlasma het tegen elkaar op. Jeannette begon direct goed met een paar leuke series van ieder vier caramboles, waardoor Henk direct op een grote achterstand kwam te staan, welke hij gaandeweg de partij ook niet meer goed kon maken, Jeannette maakte de partij vervolgens uit in de vierentwintigste beurt en kon zo toch nog met drie dikke punten huiswaarts keren, waar Henk op de nul bleef staan.

Vervolgens namen Thomas Postma en Jaap Gulmans het tegen elkaar op. Thomas scoorde te weinig om er een spannende pot van te maken. Wel had Jaap zevenendertig beurten nodig om de partij naar zich toe te trekken en kreeg hierdoor toch nog twee punten toebedeeld.

De voor na laatste partij ging tussen Hendrik Perdon en Sijco Boonstra. Een direct gevecht om de derde plaats. Het was dan ook een goede en zeer spannende partij. Hendrik begon goed met direct een mooie serie van twaalf caramboles. Maar Sijco was hier niet van slag en door regelmatig te scoren kwam hij gaandeweg de partij langszij en ging er vervolgens zelfs in de vierentwintigste beurt overheen toen hij met een eindserie van vijf caramboles de partij in zijn voordeel besliste en hij de derde plaats veilig stelde

De laatste partij ging tussen Renze Poortinga en Steffan Perdon. Theoretisch kon Renze nog gelijk komen met Sijco, maar hij had geen schijn van kans tegen de goed spelende Steffan, die de partij reeds in de twintigste beurt in zijn voordeel besliste en zo aan het eind van de competitie toch nog met drie punten naar huis kon keren, waar Renze op de nul bleef steken.

Hierdoor is er een einde gekomen aan de libre competitie, die een terechte kampioen heeft voortgebracht. Volgende week zal de bandstootcompetitie worden afgewerkt, waarna nog twee avonden zal worden besteed aan het driebanden. Daarna kunnen de keus in de bomen worden gehangen...

Copyright © 2020 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden