Verslagen

15-3-2019: Sjoerd Vlasma terecht kampioen

Vrijdag 15 maart 2019 werd de voorlaatste ronde van de tweede competitiehelft  afgewerkt. Het werd een late avond doordat praktisch alle partijen meer dan dertig beurten nodig hadden. Uitzondering op de regel was het duel tussen Sjoerd Vlasma en Sijco Boonstra waar Sjoerd in zesentwintigste beurt de winst met een mooie eindserie van twaalf caramboles naar zich toe trok en hij de enige speler deze avond was die de volle drie punten pakte en zo onbereikbaar is geworden voor de concurrentie.

De eerste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Sijco Boonstra. Sijco kon zijn topvorm van de laatste weken deze avond niet waar maken. Hoewel het aanvankelijk gelijk op ging was het Sjoerd die met een voor hem record serie van twaalf caramboles de partij in de zesentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en zo de volle winst pakte en tevens hiermede zijn kampioensschap veilig stelde en daar heeft hij gezien de gehele competitieverloop ook volledig recht op.

Hierna namen Herman Hoekstra en Henk Vlasma het tegen elkaar op. Een partij onder niveau, waar Henk uiteindelijk zevenendertig beurten nodig  had om er met de winst  vandoor te gaan en zo niet meer recht had dan op twee punten, waar Herman de nul weer moest laten noteren.

Hierna trad Herman weer in de arena en nu tegen Hendrik Perdon. In feit een kopie van de vorige partij, zij het dat Hendrik de partij nu in de zesendertigste beurt naar zich toe trok en zo ook de puntenverdeling gelijk was aan de voorgaande partij. De voor na laatste partij ging tussen Jeannette Perdon en Steffan Perdon.

Steffan is sedert een paar weken de kluts helemaal kwijt. Daar ook Jeannette meer poedelde dan caramboleerde werd dit zelfs de langste partij van de avond die pas in de eenenveertigste beurt in het voordeel van Jeannette werd beslist zodat ook zij twee punten mee naar huis kon nemen.

De laatste partij ging deze avond tussen Renze Poortinga en Jaap Gulmans. Ook Jaap  speelt in deze tweede competitiehelft ongelukkig en kon ook deze keer Renze niet van het lijf houden die de partij, zij het in de drieëndertigste beurt, in zijn voordeel besliste en zo ook nog twee punten verdiende. Door het resultaat van deze avond zijn de nummer één en twee bekend en zal de laatste avond worden beslist wie er met brons vandoor gaat daar er nu drie spelers zijn die alle drie dertig matchpunten hebben; toch nog wat spanning de laatste avond dus.

8-3-2019: Zonder te spelen kan je ook de winnaar zijn

Vrijdag 8 maart 2019 werd de zevende ronde van de tweede competitiehelft afgewerkt. Opmerkelijk resultaat deze avond was het verlies van medekoploper Steffan Perdon tegen zijn vader, waardoor Sjoerd Vlasma zonder te spelen zijn positie op de ranglijst verbeterde. Verder opmerkelijk resultaat is de opmars van de in top vorm verkerende Sijco Boonstra.

De eerste partij ging tussen Sijco Boonstra en Herman Hoekstra. De in topvorm verkerende Sijco had aanvankelijk veel moeite met het verdedigende werk van Herman, totdat hij in de zevenentwintigste beurt de partij met topserie van veertien caramboles naar zich toe trok en zo de eerste drie punten van de avond kon noteren, waar Herman weer de nul moest laten bijschrijven.

Vervolgens namen Steffan en Hendrik Perdon het tegen elkaar. Steffan kon bij winst gelijk komen met de koploper, maar kon in deze belangrijke wedstrijd, net als vorige week, geen potjes breken tegen de weer goed spelende Hendrik, die de partij reeds in de vierentwintigste beurt naar zich toe trok en zo weer drie punten verdiende, terwijl Steffan op de hatelijk nul bleef steken en hierdoor zijn kans op het kampioenschap zag verkleinen en dit niet meer in eigen hand heeft. Sjoerd die deze avond vrij was is de lachende derde die nu, zonder te spelen alleen koploper in de competitie is geworden.

Hierna namen Jeannette Perdon en Jaap Gulmans. Jaap is de laatste tijd geheel uit vorm en ook deze avond speelde hij onder zijn niveau, waarvan Jeannette dankbaar gebruik maakte om precies in de dertigste beurt de partij naar zich roe te trekken en zo met de volle buit naar huis kon gaan, terwijl Jaap de eerste nul van de avond liet noteren.

De voor na laatste partij ging tussen Thomas Postma en Henk Vlasma. Een partij onder het niveau, waar Henk aanvankelijk geen antwoord had op het verdedigende spel van Thomas die ook maar mondjesmaat caramboleerde. Toen Henk aan het einde van de partij toch nog twee series van zeven caramboles maakte kon hij het verschil maken en sloot de lange partij in de zevenendertigste beurt in zijn voordeel af, zodat er niet meer dan twee punten voor hem inzat, terwijl Thomas weer op de nul bleef steken.

De laatste partij ging deze avond tussen Sijco Boonstra en Jaap Gulmans. Een weer ontketende Sijco die met enige mooie series de eenzijdige partij reeds in de zestiende beurt afsloot en zo weer drie punten verdiende en zo deze avond met zes punten huiswaarts keerde en hierdoor tevens op de derde plaats van de ranglijst is beland, terwijl Jaap, die enige weken geleden nog zicht had op een hoge notering, inmiddels op de zesde plaats van de ranglijst terecht is gekomen en hij en Steffan deze avond de grote verliezers waren.

22-2-2019: Superpartij Sijco Boonstra

Vrijdag 22 februari 2019 werd de vijfde ronde van de tweede competitiehelft afgewerkt. Opmerkelijk resultaat deze avond waren het puntenverlies van beide koplopers, maar vooral de super partij die Sijco Boonstra liet zien en hiermede de snelste partij van het seizoen realiseerde.

De eerste partij ging tussen Jeannette Perdon en Renze Poortinga. Het is niet het seizoen voor Jeannette, die ook deze avond geen potjes kon breken tegen de weer prima spelende Renze. Hoewel Jeannette in de loop van de partij wat dichter bij kwam, was het Renze die de partij reeds in de eenentwintigste beurt in winst afsloot en zo weer drie punten verdiende, terwijl Jeannette ook deze avond het weer zonder punten moest stellen.

Vervolgens namen Herman Hoekstra en Steffan Perdon het tegen elkaar op. Herman gaat steeds beter spelen, maar was toch niet opgewassen tegen Steffan met zijn kampioensaspiraties. Helaas voor hem had hij deze keer wel meer dan dertig beurten nodig om de partij winnend af te sluiten en miste zodoende een belangrijke bonuspunt maar, zo later zou blijken, geen directe schade opleverde.

Hierna namen Henk Vlasma en Hendrik Perdon het tegen elkaar op. Eindelijk en voor het eerst in deze tweede helft van de competitie weer eens een goed spelende Henk, die tegen de met wat pech spelende Hendrik, een prima partij speelde, welke hij reeds in de eenentwintigste beurt winnend afsloot en zo eindelijk weer eens drie punten kon laten bijschrijven terwijl Hendrik deze avond puntloos bleef.

De voor na laatste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Jaap Gulmans. Een prima partij van beide spelers die tot het eind toe spannend was. Deze keer was het Jaap die het meeste geluk aan zijn zijde had en de partij in de zevenentwintigste beurt winnend afsloot , hierdoor drie punten verdiende en met een knipoog kijkt naar de kop van de ranglijst. Doordat Sjoerd nog een bonuspunt binnenhaalde bleef voor hem de schade enigszins beperkt gezien ook het verlies van een punt van Steffan eerder deze avond.

De laatste partij ging deze avond tussen Thomas Postma en Sijco Boonstra. Een partij die Sijco niet snel zal vergeten. Hij maakte de ene na de andere mooie serie hetgeen uiteindelijk resulteerde dat hij reeds in de tiende beurt de eenzijdige partij in winst omzetten en zo met een moyenne van 4,3 de snelste partij van het seizoen resulteerde. Thomas was uiteraard kansloos maar presteerde wel zo goed dat hij nog met een bonuspunt huiswaarts kon keren.

1-3-2019: Spanning neemt toe na winst Sjoerd versus Steffan

Vrijdag 1 maart 2019 werd de zesde ronde van de tweede competitiehelft afgewerkt. Opmerkelijk resultaat deze avond was de winst van Sjoerd Vlasma tegen naaste concurrent Steffan Perdon, waardoor de spanning om de kampioenstitel nog helemaal open is.

De eerste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Steffan Perdon. Een belangrijke partij, daar bij winst van Steffan hij de belangrijkste kandidaat voor de titel zou zijn. Het was een spannende partij waar beide spelers zicht op winst hadden. Maar het was uiteindelijk Sjoerd die in de slotfase de partij naar zich toe trok, daar Steffan mede door spanning, de winst liet liggen. Sjoerd wist de partij in de negenentwintigste beurt in winst om te zetten en verdiende zo drie punten, terwijl Steffan ook nog zijn bonuspunt liet liggen. Hierdoor is de spanning weer geheel terug en zal de komende drie weken pas beslist worden wie met de titel er vandoor gaat.

Vervolgens namen Jeanette Perdon en Herman Hoekstra het tegen elkaar op. Voor het eerst in deze tweede helft van de competitie een prima spelende Jeannette, die in slechts drieëntwintig beurten de partij in haar voordeel besliste en zo eindelijk weer eens drie punten aan haar totaal kon toevoegen, waar Herman het weer zonder punten moest doen.

Hierna namen Thomas Postma en Steffan Perdon het tegen elkaar op. Steffan had iets goed te maken, na zijn verlies eerder deze avond en wist hier volledig gebruik van te maken. Hoewel Thomas goed tegenspel bood was het Steffan die de scepter zwaaide en in slechts twintig beurten de partij in zijn voordeel besliste in hierdoor drie belangrijke punten binnen haalde en zo het zicht op het kampioenschap nog grotendeels in eigen handen heeft. Thomas kwam een carambole tekort voor een eventuele bonuspunt.

De voor na laatste partij ging tussen Renze Poortinga en Henk Vlasma. De in de laatste weken in vorm verkerende Renze liet het in deze partij volledig afweten en hoewel hij redelijk begon grossierde hij verder in het maken van poedels. Henk, die ook maar matig speelde, maakte hier dankbaar gebruik van en besliste de partij precies in de dertigste beurt en verdiende zo op de valreep toch nog de volledige drie punten, waar Renze puntloos bleef.

De laatste partij ging deze avond tussen Jaap Gulmans en Hendrik Perdon. Een partij om snel te vergeten. Beide spelers gaven elkaar weinig aanspeelbare ballen, waardoor het een lange partij werd die Hendrik uiteindelijk in de vijfendertigste beurt in zijn voordeel besliste en zo toch twee punten mee naar huis kon nemen, terwijl Jaap het zonder punten moest stellen en hierdoor kansloos voor de titel is geworden.

15-2-2019: Koploper laat belangrijk bonuspunt liggen

Vrijdag 15 februari 2019 werd de vierde ronde van de tweede competitiehelft  afgewerkt. Opmerkelijk resultaat deze avond was de snelle partij van Renze Poortinga en het missen van een belangrijke bonuspunt van de koploper, waardoor de spanning in de competitie alleen maar groter is geworden.

De eerste partij ging tussen Steffan Perdon en Henk Vlasma. Henk speelt deze tweede ronde van de competitie alleen maar ongelukkige partijen. Ook tegen Steffan die door regelmatig te scoren direct al een grote voorsprong opbouwde. Toen Henk in de negentiende beurt een mooie serie van tien caramboles maakte werd het toch nog spannend en kwam Steffan toch nog onder druk te staan. Het geluk was echter weer met hem toen het hem toch nog lukte om precies in de dertigste beurt zijn laatste carambole te maken en zo met de volle winst ervandoor wist te gaan, terwijl Henk weer een paar caramboles tekort kwam voor een bonuspunt.

Hierna namen Jeannette Perdon en Sijco het tegen elkaar op. Een prima partij van beide spelers, die uiteindelijk Sijco in de drieëntwintigste beurt in winst wist om te zetten en zo weer drie punten verdiende, terwijl Jeannette haar goede spel beloond zag worden met een verdiende bonuspunt.

De volgende partij ging tussen Jaap Gulmans en Herman Hoekstra. Jaap had vijfendertig beurten nodig om de partij in winst om te zetten, tegen de steeds beter spelende Herman, die helaas wel weer zonder punten naar huis moest keren.

De voor na laatste partij ging tussen Renze Poortinga en Hendrik Perdon. Hoewel Hendrik goed speelde kon hij deze avond niet op tegen de ontketende Renze Poortinga, die het presteerde om reeds in de zestiende beurt zijn partij in winst om te zetten en zo drie punten verdiende en hierdoor opklom naar de derde plaats op de ranglijst, terwijl er voor Hendrik niet meer inzat dan een welverdiende bonuspunt.

De laatste partij ging deze avond tussen Sjoerd Vlasma en Thomas Postma. Een ontketende Sjoerd die met een mooie serie in de vierde beurt van negen caramboles rechtstreek leek op te stevenen naar de snelste partij. Maar niets is veranderlijk dan in de biljartsport, toen de carambolemachine bij hem ging stotteren en hij uiteindelijk toch nog tweeëndertig beurten nodig had om de eenzijdige partij in winst om te zetten waardoor hij een belangrijke bonuspunt in mist zag opgaan, hetgeen voor hem weleens vergaande  gevolgen kan hebben voor een eventuele kampioenstitel.

Copyright © 2018 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden