Verslagen

29-3-2019: Sjoerd Vlasma ook kampioen bandstoten

Vrijdagavond 29 maart 2019 werd de laatste ronde van het bandstoten afgewerkt. Sjoerd Vlasma won in een direct duel met zijn naaste concurrent Hendrik Perdon ook zijn laatste wedstrijd en is hierdoor, net als bij het libre, de kampioen in het bandstoten en hierdoor tevens met afstand algemeen kampioen geworden.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Steffan Perdon. Renze begon tevens met een record en wel achttien poedels op een rij. Hoewel hij vervolgens in drie beurten negen caramboles maakte was het kwaad voor hem al geschied en kon Steffan de partij in de achtentwintigste beurt naar zich toetrekken waardoor hij nog de volle drie punten mee naar huis kon nemen, terwijl Renze op nul bleef steken.

Vervolgens namen Herman Hoekstra en Sijco Boonstra het tegen elkaar op. Een lange partij die in de drieëndertigste beurt in het voordeel van Sijco werd beslist. Hij kreeg hiervoor nog twee punten, terwijl Herman ook deze keer op de hatelijke nul bleef steken.

Hierna namen Jeannette Perdon en Henk Vlasma het tegen elkaar op. Ook alweer een lange partij, die Jeannette leek te gaan winnen toen ze maar één carambole meer hoefde te maken. Maar Henk kaapte de overwinning net voor haar neus weg toen hij in de vijfendertigste beurt zijn winnende carambole wist te maken en zo ook twee punter erbij kon noteren.

De voor na laatste partij ging tussen Hendrik Perdon en Sjoerd Vlasma. Beiden hadden bijna een gelijk aantal wedstrijdpunten en de winnaar zou dan ook direct de eindwinnaar van het bandstoten worden. Helaas Hendrik speelde te nonchalant om hier aanspraak op te maken. Het was (weer) Sjoerd die de partij dicteerde en eenvoudig in de zesentwintigste beurt de partij op zijn naam schreef en hierdoor net als bij het libre zich bandstootkampioen mag noemen, zodat het seizoen voor hem niet meer stuk kan.

De laatste partij ding tussen Jaap Gulmans en Henk Vlasma. Een partij om des keizers baarde die Jaap overtuigend won in de snelste partij van de avond, welke hij reeds in de eenentwintigste beurt op zijn naam wist te schrijven en zo op de valreep toch nog drie punten mee naar huis kon nemen, waar Henk twee caramboles tekort kwam voor een bonuspunt.

Uitslagen bandstoten 29 maart 2019

R. Poortinga     -           S. Perdon         0          -           3

H. Hoekstra      -           S. Boonstra      0          -           2

J. Perdon         -           H. Vlasma        0          -           2

H. Perdon         -           S. Vlasma        0          -           3

J. Gulmans       -           H. Vlasma        3          -           0

                                                                              

Eindstand bandstootcompetitie

S. Vlasma         8          -           21

H. Perdon         8          -           17

S. Perdon         8          -           15

H. Vlasma        8          -           12

R. Poortinga     8          -           12

J. Gulmans       8          -           11

S. Boonstra      8          -              7

J. Perdon         8          -              6

H. Hoekstra      8          -              0

22-3-2019: Sijco Boonstra legt beslag op derde plaats

Vrijdag 22 maart 2019 werd de laatste ronde van de libre competitie afgewerkt. Hoewel de meeste partijen om des keizers baard gingen was er alleen nog de vraag wie uiteindelijk derde in deze competitie zou worden. In een rechtstreeks duel tussen de beide grootste concurrenten hiervoor was Sijco uiteindelijk de winnaar en kon zo terecht beslag leggen op de derde plaats in de eindrangschikking.

De eerste partij ging tussen de kampioen Sjoerd Vlasma en hekkensluiter Herman Hoekstra. Verwacht werd een eenzijdige partij, maar dat was door het matige spel van Sjoerd niet het geval, daar Herman zo af en toe ook redelijk scoorde. Sjoerd, die thuis net een lelijke val had overleefd, kon uiteindelijk de partij in de drieënveertigste beurt in zijn voordeel beslissen en zo toch nog twee punten aan zijn totaal toervoegen.

Hierna namen Jeannette Perdon en Henk Vlasma het tegen elkaar op. Jeannette begon direct goed met een paar leuke series van ieder vier caramboles, waardoor Henk direct op een grote achterstand kwam te staan, welke hij gaandeweg de partij ook niet meer goed kon maken, Jeannette maakte de partij vervolgens uit in de vierentwintigste beurt en kon zo toch nog met drie dikke punten huiswaarts keren, waar Henk op de nul bleef staan.

Vervolgens namen Thomas Postma en Jaap Gulmans het tegen elkaar op. Thomas scoorde te weinig om er een spannende pot van te maken. Wel had Jaap zevenendertig beurten nodig om de partij naar zich toe te trekken en kreeg hierdoor toch nog twee punten toebedeeld.

De voor na laatste partij ging tussen Hendrik Perdon en Sijco Boonstra. Een direct gevecht om de derde plaats. Het was dan ook een goede en zeer spannende partij. Hendrik begon goed met direct een mooie serie van twaalf caramboles. Maar Sijco was hier niet van slag en door regelmatig te scoren kwam hij gaandeweg de partij langszij en ging er vervolgens zelfs in de vierentwintigste beurt overheen toen hij met een eindserie van vijf caramboles de partij in zijn voordeel besliste en hij de derde plaats veilig stelde

De laatste partij ging tussen Renze Poortinga en Steffan Perdon. Theoretisch kon Renze nog gelijk komen met Sijco, maar hij had geen schijn van kans tegen de goed spelende Steffan, die de partij reeds in de twintigste beurt in zijn voordeel besliste en zo aan het eind van de competitie toch nog met drie punten naar huis kon keren, waar Renze op de nul bleef steken.

Hierdoor is er een einde gekomen aan de libre competitie, die een terechte kampioen heeft voortgebracht. Volgende week zal de bandstootcompetitie worden afgewerkt, waarna nog twee avonden zal worden besteed aan het driebanden. Daarna kunnen de keus in de bomen worden gehangen...

8-3-2019: Zonder te spelen kan je ook de winnaar zijn

Vrijdag 8 maart 2019 werd de zevende ronde van de tweede competitiehelft afgewerkt. Opmerkelijk resultaat deze avond was het verlies van medekoploper Steffan Perdon tegen zijn vader, waardoor Sjoerd Vlasma zonder te spelen zijn positie op de ranglijst verbeterde. Verder opmerkelijk resultaat is de opmars van de in top vorm verkerende Sijco Boonstra.

De eerste partij ging tussen Sijco Boonstra en Herman Hoekstra. De in topvorm verkerende Sijco had aanvankelijk veel moeite met het verdedigende werk van Herman, totdat hij in de zevenentwintigste beurt de partij met topserie van veertien caramboles naar zich toe trok en zo de eerste drie punten van de avond kon noteren, waar Herman weer de nul moest laten bijschrijven.

Vervolgens namen Steffan en Hendrik Perdon het tegen elkaar. Steffan kon bij winst gelijk komen met de koploper, maar kon in deze belangrijke wedstrijd, net als vorige week, geen potjes breken tegen de weer goed spelende Hendrik, die de partij reeds in de vierentwintigste beurt naar zich toe trok en zo weer drie punten verdiende, terwijl Steffan op de hatelijk nul bleef steken en hierdoor zijn kans op het kampioenschap zag verkleinen en dit niet meer in eigen hand heeft. Sjoerd die deze avond vrij was is de lachende derde die nu, zonder te spelen alleen koploper in de competitie is geworden.

Hierna namen Jeannette Perdon en Jaap Gulmans. Jaap is de laatste tijd geheel uit vorm en ook deze avond speelde hij onder zijn niveau, waarvan Jeannette dankbaar gebruik maakte om precies in de dertigste beurt de partij naar zich roe te trekken en zo met de volle buit naar huis kon gaan, terwijl Jaap de eerste nul van de avond liet noteren.

De voor na laatste partij ging tussen Thomas Postma en Henk Vlasma. Een partij onder het niveau, waar Henk aanvankelijk geen antwoord had op het verdedigende spel van Thomas die ook maar mondjesmaat caramboleerde. Toen Henk aan het einde van de partij toch nog twee series van zeven caramboles maakte kon hij het verschil maken en sloot de lange partij in de zevenendertigste beurt in zijn voordeel af, zodat er niet meer dan twee punten voor hem inzat, terwijl Thomas weer op de nul bleef steken.

De laatste partij ging deze avond tussen Sijco Boonstra en Jaap Gulmans. Een weer ontketende Sijco die met enige mooie series de eenzijdige partij reeds in de zestiende beurt afsloot en zo weer drie punten verdiende en zo deze avond met zes punten huiswaarts keerde en hierdoor tevens op de derde plaats van de ranglijst is beland, terwijl Jaap, die enige weken geleden nog zicht had op een hoge notering, inmiddels op de zesde plaats van de ranglijst terecht is gekomen en hij en Steffan deze avond de grote verliezers waren.

15-3-2019: Sjoerd Vlasma terecht kampioen

Vrijdag 15 maart 2019 werd de voorlaatste ronde van de tweede competitiehelft  afgewerkt. Het werd een late avond doordat praktisch alle partijen meer dan dertig beurten nodig hadden. Uitzondering op de regel was het duel tussen Sjoerd Vlasma en Sijco Boonstra waar Sjoerd in zesentwintigste beurt de winst met een mooie eindserie van twaalf caramboles naar zich toe trok en hij de enige speler deze avond was die de volle drie punten pakte en zo onbereikbaar is geworden voor de concurrentie.

De eerste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Sijco Boonstra. Sijco kon zijn topvorm van de laatste weken deze avond niet waar maken. Hoewel het aanvankelijk gelijk op ging was het Sjoerd die met een voor hem record serie van twaalf caramboles de partij in de zesentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en zo de volle winst pakte en tevens hiermede zijn kampioensschap veilig stelde en daar heeft hij gezien de gehele competitieverloop ook volledig recht op.

Hierna namen Herman Hoekstra en Henk Vlasma het tegen elkaar op. Een partij onder niveau, waar Henk uiteindelijk zevenendertig beurten nodig  had om er met de winst  vandoor te gaan en zo niet meer recht had dan op twee punten, waar Herman de nul weer moest laten noteren.

Hierna trad Herman weer in de arena en nu tegen Hendrik Perdon. In feit een kopie van de vorige partij, zij het dat Hendrik de partij nu in de zesendertigste beurt naar zich toe trok en zo ook de puntenverdeling gelijk was aan de voorgaande partij. De voor na laatste partij ging tussen Jeannette Perdon en Steffan Perdon.

Steffan is sedert een paar weken de kluts helemaal kwijt. Daar ook Jeannette meer poedelde dan caramboleerde werd dit zelfs de langste partij van de avond die pas in de eenenveertigste beurt in het voordeel van Jeannette werd beslist zodat ook zij twee punten mee naar huis kon nemen.

De laatste partij ging deze avond tussen Renze Poortinga en Jaap Gulmans. Ook Jaap  speelt in deze tweede competitiehelft ongelukkig en kon ook deze keer Renze niet van het lijf houden die de partij, zij het in de drieëndertigste beurt, in zijn voordeel besliste en zo ook nog twee punten verdiende. Door het resultaat van deze avond zijn de nummer één en twee bekend en zal de laatste avond worden beslist wie er met brons vandoor gaat daar er nu drie spelers zijn die alle drie dertig matchpunten hebben; toch nog wat spanning de laatste avond dus.

1-3-2019: Spanning neemt toe na winst Sjoerd versus Steffan

Vrijdag 1 maart 2019 werd de zesde ronde van de tweede competitiehelft afgewerkt. Opmerkelijk resultaat deze avond was de winst van Sjoerd Vlasma tegen naaste concurrent Steffan Perdon, waardoor de spanning om de kampioenstitel nog helemaal open is.

De eerste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Steffan Perdon. Een belangrijke partij, daar bij winst van Steffan hij de belangrijkste kandidaat voor de titel zou zijn. Het was een spannende partij waar beide spelers zicht op winst hadden. Maar het was uiteindelijk Sjoerd die in de slotfase de partij naar zich toe trok, daar Steffan mede door spanning, de winst liet liggen. Sjoerd wist de partij in de negenentwintigste beurt in winst om te zetten en verdiende zo drie punten, terwijl Steffan ook nog zijn bonuspunt liet liggen. Hierdoor is de spanning weer geheel terug en zal de komende drie weken pas beslist worden wie met de titel er vandoor gaat.

Vervolgens namen Jeanette Perdon en Herman Hoekstra het tegen elkaar op. Voor het eerst in deze tweede helft van de competitie een prima spelende Jeannette, die in slechts drieëntwintig beurten de partij in haar voordeel besliste en zo eindelijk weer eens drie punten aan haar totaal kon toevoegen, waar Herman het weer zonder punten moest doen.

Hierna namen Thomas Postma en Steffan Perdon het tegen elkaar op. Steffan had iets goed te maken, na zijn verlies eerder deze avond en wist hier volledig gebruik van te maken. Hoewel Thomas goed tegenspel bood was het Steffan die de scepter zwaaide en in slechts twintig beurten de partij in zijn voordeel besliste in hierdoor drie belangrijke punten binnen haalde en zo het zicht op het kampioenschap nog grotendeels in eigen handen heeft. Thomas kwam een carambole tekort voor een eventuele bonuspunt.

De voor na laatste partij ging tussen Renze Poortinga en Henk Vlasma. De in de laatste weken in vorm verkerende Renze liet het in deze partij volledig afweten en hoewel hij redelijk begon grossierde hij verder in het maken van poedels. Henk, die ook maar matig speelde, maakte hier dankbaar gebruik van en besliste de partij precies in de dertigste beurt en verdiende zo op de valreep toch nog de volledige drie punten, waar Renze puntloos bleef.

De laatste partij ging deze avond tussen Jaap Gulmans en Hendrik Perdon. Een partij om snel te vergeten. Beide spelers gaven elkaar weinig aanspeelbare ballen, waardoor het een lange partij werd die Hendrik uiteindelijk in de vijfendertigste beurt in zijn voordeel besliste en zo toch twee punten mee naar huis kon nemen, terwijl Jaap het zonder punten moest stellen en hierdoor kansloos voor de titel is geworden.

Copyright © 2019 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden