Verslagen

13-3-2020: Goede partijen ondanks Corona virus

Vrijdagavond 13 maart 2020 werd de zesde ronde in de competitie bandstoten gespeeld. Over het algemeen waren dit goede en snelle partijen deze avond.

De eerste partij ging tussen Sjoerd en Henk Vlasma. Een goede en gelijk opgaande partij die tot het eind toe spannend was. Het was Sjoerd die deze avond het meeste geluk aan zijn zijde had en de partij precies in de dertigste beurt in zijn voordeel besliste en hiermede drie punten verdiende, terwijl Henk één dure carambole tekort kwam voor de overwinning en hierdoor op de valreep geen punten in ontvangst kon nemen.

Vervolgens namen Thomas Postma en Herman Hoekstra de keus tegen elkaar op. Herman begon goed en nam direct een voorsprong, maar Thomas was beter in het eindspel en eiste reeds in de vijfentwintigste beurt de winst voor zich op, ook goed voor drie punten, terwijl Herman op het nippertje zijn bonuspunt miste.

Hierna namen Jeannette Perdon en Henk Vlasma het tegen elkaar op. Weer een prima spelende Jeannette, die zich helemaal thuis voelt in het bandstoten. Reeds in de negentiende beurt eiste ze de overwinning voor haar op en verdiende zodoende weer drie punten en verstevigde hierdoor haar positie op de tweede plaats van de ranglijst, terwijl voor Henk er niet meer in zal dan een verdiende bonuspunt.

De voorna laatste partij ging tussen Jaap Gulmans en Sijco Boonstra. Jaap is de laatste tijd de man in vorm en gaf Sijco dan ook weinig zicht op een overwinning. Deze was voor Jaap bestemt en werd door hem reeds in de eenentwintigste beurt gerealiseerd, weer goed voor drie punten en een voorlopige derde plaats op de ranglijst, terwijl er voor Sijco niets anders over bleef dan een verdiende bonuspunt.

De laatste partij ding tussen Hendrik Perdon en Renze Poortinga. Een stroef spelende Hendrik leek af te steven op zijn eerste verlies partij doordat Renze weer miraculeus caramboleerde en hij de overwinning op zak leek te hebben. Maar naar de drieëntwintigste beurt was Renze uitgeblust en kon Hendrik toch nog verrassenderwijs de partij winnen al had hij hier eenendertig beurten voor nodig zodat een bonuspunt werd verspeelt maar daar had Hendrik maling aan, gezien het begin van de partij.

Uitslagen bandstoten 13 maart 2020

S. Vlasma         -           H. Vlasma        3          -           0

T. Postma         -           H. Hoekstra      3          -           0

J. Perdon         -           H. Vlasma        3          -           1

J. Gulmans       -           S. Boonstra      3          -           1

H. Perdon       -           R. Poortinga     2          -           0

                                                                                 

Tussenstand bandstootcompetitie

H. Perdon         6          -            17

J. Perdon          6          -           15

J. Gulmans       5          -           13

S. Vlasma         6          -            13

S. Boonstra      6          -           12

T. Postma         6          -              8

H. Vlasma        6          -              4

S. Perdon         6          -              4

R. Poortinga     5                         3

H. Hoekstra      6          -              0

6-3-2020: Vervolg bandstoten

Vrijdagavond  6 maart 2020 werd de competitie bandstoten vervolgd en werd de vijfde ronde gespeeld. Daar er tevens nog twee inhaalpartijen in de librecompetitie werden afgewerkt waren er deze avond maar vier partijen in het bandstoten.

De eerste partij ging tussen Steffan Perdon en Herman Hoekstra. Een zware en moeizame pot voor beide spelers, welke uiteindelijk door Steffan in zijn voordeel werd beslist in de zevenendertigste beurt, waardoor hij nog twee punten binnen haalde, terwijl Herman weer genoegen moest nemen met de hatelijke nul.

Vervolgens kwamen  Thomas Postma en Sijco Boonstra tegenover elkaar te staan. Thomas kwam moeizaam tot caramboleren, dit in tegenstelling tot Sijco die een prima partij speelde en de eenzijdig pot reeds in de drieëntwintigste beurt in zijn voordeel besliste en hij met drie punten huiswaarts kon keren, terwijl Thomas het deze avond zonder punten moest stellen..

Hierna namen Sjoerd Vlasma en Jeannette Perdon het tegen elkaar op. Een prima spelende Jeannette begon furieus en speelde een prima partij, die ze reeds in de tweeëntwintigste beurt in haar voordeel besliste en hiermede drie punten verdiende. Sjoerd die nog dapper tegenstribbelde, kon op de valreep er nog een bonuspunt uitslepen.

De laatste partij ding tussen Hendrik en Steffan Perdon. Hendrik is de enigste speler nog zonder puntenverlies en gaf hier deze avond vervolg aan door in de zevenentwintigste beurt de volle winst naar zich toe te trekken tegen de kansloze Steffan, waardoor Hendrik de trotse koploper in deze competitie blijft.

21-2-2020: Steffan Perdon kampioen

Vrijdag 21 februari 2020 werd de voorlaatste ronde van de 2e competitiehelft afgewerkt. Zoals verwacht heeft Steffan deze avond zijn kampioensschap definitief veilig gesteld.

De eerste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Renze Poortinga. Een moeizame pot van beide spelers, mede doordat Sjoerd weer ver onder zijn kunnen speelde. Hiervan kon de ook matig spelende Renze goed gebruik van maken en stelde de winst in de zesendertigste beurt veilig; goed voor twee punten, met gevolgd dat door missen van zijn bonuspunt Steffan onbedreigd kampioen is geworden.

De tweede partij ging tussen Sijco Boonstra en Steffan Perdon. Ook Sijco zit de laatste tijd niet goed in zijn vel, wat tot uitdrukking komt in zijn biljartspel. Steffan, die inmiddels wist dat hij kampioen is geworden, kon dan ook onbedreigd zijn partij weer in winst omzetten. Wel had hij hier deze keer eenendertig beurten voor nodig zodat hij zijn bonuspunt moest inleveren, maar daar maalde hij deze keer om.

De volgende partij ging tussen Herman Hoekstra en  Jeannette Perdon. Een zeer lange partij, waar Herman zijn winstkansen weer liet liggen en waar Jeannette pas in de tweeënveertigste beurt haar laatste carambole wist te maken en zo toch nog met twee punten naar huis kon gaan.

De voor na laatste partij ging tussen Hendrik Perdon en Thomas Postma. Een goede partij waar Hendrik voortvarend van start ging, maar geleidelijk wat gas terug nam. Hiervan maakte Thomas dankbaar gebruik en wist verrassenderwijs de partij alsnog in de achtentwintigste beurt in winst om te zetten hetgeen hem drie punten opleverde en handhaving op de derde plaats in de competitie. Hendrik ontving door zijn goede start nog een bonuspunt.

De laatste partij van de avond ging tussen Herman Hoekstra en Jaap Gulmans. Ondanks een voor Herman prachtige serie van zeven caramboles was het een eenzijdige partij die Jaap in de negenentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en zo weer drie punten ontving en hierdoor ook nog kans heeft op een tweede dan wel derde plaatst in de competitie. Herman is inmiddels uitgespeeld en is door het resultaat van deze avond definitief hekkensluiter van de competitie geworden.

28-2-2020: De laatste loodjes bij libre competitie

Vrijdag 28 februari 2020 werd de negende ronde van de 2e competitiehelft afgewerkt. Ook werden er op dinsdag 3 en vrijdag 6 maart de inhaalpartijen gespeeld, zodat de libre competitie nu ten einde is.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Henk Vlasma. Een prima spelende Renze maakte reeds in de zeventiende beurt zijn laatste te maken carambole, goed voor drie punten en stelde hiermede zijn tweede plaats in de competitie definitief vast. Hoewel Henk ook niet onverdienstelijk speelde was hij hier niet tegen opgewassen en moest genoegen nemen met een bonuspunt, wat voor hem deze avond het maximale was.

De tweede partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Hendrik Perdon. Hendrik is weer in vorm en maakte o.a. een mooie serie van elf caramboles, waar Sjoerd weinig tegenover kon stellen. Hendrik maakte de eenzijdige partij vervolgens in de zevenentwintigste beurt uit en verdiende zodoende deze avond nog eens drie punten, terwijl Sjoerd weer op de nul bleef steken.

De volgende partij ging tussen Jaap Gulmans en Steffan Perdon. Een gelijk opgaande partij die Jaap door een mooie serie van zeven caramboles in de tweeëndertigste beurt in zijn voordeel beslist, waardoor hij zijn bonuspunt miste, terwijl Steffan, die inmiddels al kampioen is deze avond met nul punten huiswaarts moest keren.

Hierna namen Jeannette Perdon en Sijco Boonstra het tegen elkaar op. Een gelijk opgaande partij die deze keer Sijco in zijn voordeel besliste in de achtentwintigste beurt, zodat hij met drie punten huiswaarts kon keren, terwijl Jeannette op de nul bleef steken.

Vervolgens speelden Sijco Boonstra en Henk Vlasma op dinsdag een inhaalpartij. Een goede en gelijk opgaande partij, die Sijco leek te gaan winnen met een mooie serie van tien caramboles, maar liet vervolgens het wat liggen waardoor Henk die regelmatiger speelde de partij alsnog in de vijfentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en waardoor Sijco net zijn bonus mis liep. 

Hierna werd er op vrijdag 6 maart nog de volgende inhaalpartijen gespeeld.

De eerste partij ging tussen Thomas Postma en Jaap Gulmans. Het ging hier om de strijd om de derde plaats in de eindrangschikking die duidelijk werd gewonnen door Jaap en hij zijn drie punten reeds in de eenentwintigste beurt binnenhaalde, waar Thomas geen (bonus)punt kon vergaren, zodat Jaap definitief derde is geworden in de eindrangschikking.

Vervolgens speelde hij nog een inhaalpartij tegen Henk Vlasma. Een strijd om des keizers baard, welke ook door Jaap werd gewonnen en precies in de dertigste beurt werd beslist zodat hij deze avond in totaal zes punten kon binnen halen.

14-2-2020: Slechts vier partijen

Vrijdag 14 februari 2020 werd de zevende ronde van  de 2e competitiehelft afgewerkt. Daar Jaap Gulmans elders “verplichtingen” had kon er deze avond maar vier partijen worden gespeeld.

De eerste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Sijco Boonstra. Doordat Sijco deze avond onder zijn kunnen speelde werd het een wat eenzijdige partij, ondanks dat Sjoerd ook niet geweldig speelde. Hij kon uiteindelijk de partij gemakkelijk op zijn naam zetten, maar had hier wel eenendertig beurten voor nodig zodat hem de bonuspunt ontglipte. Sijco ontving uiteraard geen punt en zag hierdoor zijn positie op de ranglijst een dalende tendens vertonen. 

Hierna namen Thomas Postma en Henk Vlasma het tegen elkaar op. Thomas kon zijn goede vorm van de laatste weken geen vervolg geven, mede doordat Henk een prima partij speelde en deze reeds in de vierentwintigste beurt op zijn naam kon zetten en hierdoor weer drie punten aan zijn totaal kon laten bijschrijven, terwijl Thomas het deze avond zonder punten moest stellen..

De voor na laatste partij ging tussen Herman Hoekstra en Hendrik Perdon. Een slechte en zeer lange partij. Hoewel de ongeïnspireerde Hendrik alle kansen bood aan Herman om weer eens een partij te willen, maakte deze hier geen gebruik van. Het logische gevolg was dan ook dat Hendrik de partij toch op zijn naam kon zetten al had hij hier maar liefst drieënveertig beurten voor nodig. M.a.w. een partij om snel te vergeten. 

De laatste partij van de avond ging tussen Jeannette Perdon en Henk Vlasma. Jeannette begon furieus en zat na acht beurten al op de helft van haar te maken caramboles, zodat Henk direct op een forse achterstand kwam te staan, die hij, ondanks een serie van acht caramboles ook niet meer kon overbruggen door het zeer verdedigend spel van Jeannette, die ondanks haar bliksemstart toch nog tweeëndertig beurten nodig had voor de winst , zodat ze haar bonuspunt hierdoor toch nog verspeelde.

Copyright © 2020 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden