Verslagen

9-2-2018: Jaap Gulmans neemt afstand

Vrijdagavond 9 februari 2018 werd begonnen met de laatste kaart van de libre competitie. Daar Hendrik en Jeannette Perdon niet aanwezig waren speelden Renze en Steffan deze avond twee partijen, waardoor de stand van de competitie enigszins misleidend is. Wat niet misleidend is, is de stand van de koploper Jaap Gulmans, die zijn voorsprong na deze avond vergroot zag worden tot vier punten op zijn naaste concurrent Sjoerd Vlasma.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Sijco Boonstra. Een matige partij waar Renze in de beginfase een voorspong verkreeg, daar het met Sijco nog steeds niet goed wil lukken. Vanaf de achttiende beurt kantelde echter de partij en ging Sijco regelmatig scoren en lukte het hem zelfs om precies in de dertigste beurt zijn winnende carambole te maken waardoor hij op de valreep toch nog drie punten verkreeg, welke hij ook nodig heeft om de aansluiting met de middenmoot niet te verliezen, terwijl Renze deze avond zijn eerste verliespartij zonde punten moest slikken.

Hierna namen Steffan Perdon en Sjoerd Vlasma het tegen elkaar op. Sjoerd speelde vooral in de beginfase een dramatische partij. Daar Steffan ook maar matigjes presteerde ging het wel gelijk op. Maar gaandeweg de partij bouwde Steffan toch een voorsprong op en presteerde het uiteindelijk, net als Sijco in de voorgaande partij, precies in de dertigste beurt zijn winnende carambole te maken en zo op de valreep toch drie punten binnenhaalde. Hoewel Sjoerd in de gelijkmakende beurt toch nog vier caramboles wist te maken bleef hij deze avond puntloos en dat is toch even wennen daar hij in de voorgaande kaart geen enkele verliespartij hoefde te incasseren.

Hierna kwamen Renze Poortinga en Henk Vlasma tegenover elkaar te staan. Renze begon goed met direct een serie van vier caramboles en daar Henk veel poedelde leek het voor hem een gemakkelijke partij te worden.. Maar na de achtste beurt herstelde Henk zich, maakte praktisch geen poedels meer maar wel series, waardoor de partij een verrassend slot kreeg daar Henk de partij reeds in de vijfentwintigste beurt winnend kon afsluiten en zo eindelijk weer eens met de volle buit huiswaarts kon keren, terwijl Renze deze avond de grote verliezer was, daar hij, ondanks zijn twee partijen, geen enkel punt kon vergaren.

De slotpartij ging tussen Jaap Gulmans en Steffan Perdon. Jaap rook, na verlies van zijn naaste concurrent, bloed en speelde een uitstekende partij tegen de kansloze Steffan. Hij speelde een puike partij met als hoogtepunt een mooie serie van negen caramboles. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij de partij reeds in de negentiende beurt in zijn voordeel besliste en zo drie dikke punten verdiende en zo een voorsprong op zijn naaste concurrent tot op vier punten zag oplopen en zo zijn kans op het kampioensschap na deze avond aanzienlijk is vergroot.

2-2-2018: Nieuwe koploper bij het bandstoten

Vrijdagavond  2 februari 2018 werd de vierde ronde van het bandstoten gespeeld. Er waren geen opvallende gebeurtenissen te vermelden zij het dat Henk Vlasma de koppositie van zijn neef Sjoerd na vanavond heeft overgenomen.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Henk Vlasma. Henk moest nog een partij inhalen en speelde deze avond daarom twee keer. Tegen Renze bouwde hij een gedegen voorsprong op, maar aan het eind van de partij ging Renze weer eens verrassen door het maken van evenzo zeer verrassende caramboles en leek hij de partij te gaan winnen. Helaas liet vrouwe Fortuna hem deze keer in de steek bij het maken van de laatste carambole, waardoor Henk de partij in de  eenendertigste beurt alsnog in winst wist om te zetten, één beurt teveel voor een bonuspunt.

Vervolgens namen Sjoerd Vlasma en Sijco Boonstra het tegen elkaar op. Sjoerd begon traag en liep direct tegen een achterstand op nadat Sijco in de negende beurt een mooie serie van acht caramboles had gemaakt. Maar Sjoerd herstelde zich goed en kwam steeds dichterbij, totdat Sijco het welletjes vond en de partij in de vierentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en hierdoor drie punten verdiende, terwijl Sjoerd er toch nog een bonuspunt aan overhield

De voor na laatste partij ging tussen Steffan en Hendrik Perdon. Beide spelers speelden onder hun niveau, maar doordat het wel gelijk opging was het toch redelijk spannend. Hendrik maakte een eind aan de spanning door de partij in de zevenendertigste beurt in zijn voordeel te beslissen en hierdoor alsnog twee punten kon binnen halen, terwijl Steffan het deze avond zonder punten moest doen.

De slotpartij ging tussen Jaap Gulmans en Henk Vlasma. Henk ging vroeg uit de startblokken en kreeg hierdoor al een grote voorsprong op Jaap die teveel poedelde, zodat er niet van  een spannende partij gesproken kon worden. Henk had uiteindelijk toch nog dertig beurten nodig om de partij in winst om te zetten, net genoeg voor een bonuspunt, die hij eerder op de avond net had gemist. Doordat hij deze avond vijf punten aan zijn totaal kon toevoegen is hij na deze avond koploper in de bandstootcompetitie.

Volgende week wordt begonnen met de laatste kaart in de librecompetitie.

Uitslagen bandstoten 2 februari 2018

R. Poortinga     -           H. Vlasma        0          -           2         

S. Vlasma        -           S. Boonstra      1          -           3

S. Perdon         -           H. Perdon         0          -           2

J. Gulmans       -           H. Vlasma        0          -           3

                                                                                                

Tussenstand bandstootcompetitie

H. Vlasma        4          -         10

S. Vlasma        4          -           9

S. Boonstra      4          -           5

R. Poortinga     4          -           5

S. Perdon         4          -           4

H. Perdon         4          -           4

J. Perdon         4          -           3

J. Gulmans       4          -           3

19-1-2018: Laatste ronde 2e kaart

Vrijdagavond 19 januari 2018 werd de laatste ronden van de tweede kaart libre afgewerkt. Er deden zich deze avond geen verrassende uitslagen voor zodat op ranglijst weinig veranderingen plaats vonden, zij het dat in de middenmoot enige kleine wijzigingen voordeden.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Steffan Perdon. Hoewel Steffan goed begon keek hij halverwege de partij toch tegen een achterstaand aan doordat hij na zijn goede start maar liefst tien poedels op een rij noteerde. Hierdoor kon Renze langzij komen en vervolgens de partij precies in de dertigste beurt in zijn voordeel beslissen, waardoor hij op de valreep drie punten toebedeeld kreeg en een plaatsje ten kosten van Steffan opklom en inmiddels aansluiting heeft gevonden bij de top van de competitie.

Vervolgens namen Sjoerd Vlasma en Jeannette Perdon het tegen elkaar op. Beide spelers maakten het elkaar niet makkelijk, zodat de caramboles laat op zich lieten wachten. Halverwege de partij ging Jeannette echter weggeven waar Sjoerd dankbaar gebruik van maakte en het zelfs presteerde om toch nog in de zesentwintigste beurt de partij naar zich toe te trekken zodat hij  alweer drie punten verdiende en hierdoor ongeslagen is gebleven in deze tweede competitieronde met het maximaal aantal te behalen punten hetgeen nog niet vaak in onze competitie is voorgekomen. Jeannette ging net als vorige week zonder punten naar huis en zakte ten koste van Sjoerd een plaatsje  op de ranglijst.

Hierna namen Jaap Gulmans en Hendrik Perdon het tegen elkaar op. Een ongeïnspireerde Hendrik maakte het Jaap niet echt moeilijk die in de negentiende beurt met een keurig eindserie van elf caramboles de partij reeds naar zich toe trok en zo koploper blijft in de competitie, zij het met een miniem verschil met Sjoerd van slechts één punt, zodat dit nog volop spanning betekent voor de laatste competitieronde.

De slotpartij ging tussen  Sijco Boonstra en Henk Vlasma. Henk heeft in deze tweede ronde nog maar één partij in winst kunnen omzetten, mede doordat de tegenstanders steeds een puike partij tegen hem spelen. Deze avond was het niet anders. Tot nu toe had Sijco nog niet veel van zijn kunnen laten zien in deze competitie, maar dat corrigeerde hij deze avond door een prima partij te spelen tegen de weer kansloze Henk. Het lukte hem om de partij reeds in de achttiende in winst om te zetten zodat hij eindelijk eens drie punten vergaarde en hierdoor met een schuin oog naar de middenmoot van de competitie kan kijken.

De komende twee weken gaan weeer bandstoten, waarna de derde competitieronde in gang zal worden gezet en waar nog van alles mogelijk is.

26-1-2018: 2e ronde bandstoten begonnen

Vrijdagavond 26 januari 2018 werd de bandstoot competitie hervat. Opvallend was dat alle partijen in dertig of mindere beurten uitgespeeld konden worden en dat is wel eens anders geweest in het bandstoten.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Jeannette Perdon. Een poedelende Renze bood te weinig tegenstand om van een spannende pot te spreken, mede ook doordat Jeannette regelmatig een paar mooie series maakte en het haar vervolgens lukte de partij in de achtentwintigste beurt in winst om te zetten en zo de eerste drie punten in de bandstootcompetitie binnenhaalde, terwijl Renze deze keer zonder punten de keu weer kon opbergen.

Hierna namen Sjoerd Vlasma en Jaap Gulmans het tegen elkaar op. Uit deze partij bleek ook weer dat Sjoerd niet alleen in libre in topvorm is, maar ook dat hij met het bandstoten geen enkele moeite heeft. Hij speelde dan ook weer een gedegen partij tegen de wat zwalkende Jaap en maakte de partij in de vijfentwintigste beurt uit, waardoor hij weer drie punten verdiende en de trotse koploper in de bandstootcompetitie is, terwijl Jaap onderaan blijft bungelen.

De voor na laatste partij ging tussen Hendrik Perdon en Henk Vlasma. Een spannende partij op redelijk niveau. Beide spelers moeten precies hetzelfde aantal caramboles maken en dat bleek ook wel tijdens de partij, daar ze elkaar goed in evenwicht hielden. Het was uiteindelijk Henk die het meeste geluk aan zijn zijde had en de partij in de negenentwintigste beurt in winst wist om te zetten en zo drie punten verdiende, terwijl Hendrik één carambole tekort kwam voor een welverdiende bonuspunt.

De slotpartij ging tussen Steffan Perdon en Sijco Boonstra. Ook een spannende pot, hoewel dit in het begin er niet zo uitzag. Sijco begon direct al met een mooie serie van zes caramboles en had hierdoor direct een aardige voorsprong. Maar nadat Steffan zeven poedels op een rij had genoteerde maakte die in de achtste beurt een hele mooie serie van acht caramboles en waren de partijen weer in evenwicht en dit bleef zo tot in der dertigste beurt toen Steffan zijn laatste caramboles pakte, maar Sijco wist in de gelijkmakende beurt langszij te komen zodat van een remise gesproken kon worden en beide spelers met twee punten huiswaarts mochten keren.

Uitslagen bandstoten 26 januari 2018

R. Poortinga     -           J. Perdon          0          -           3         

S. Vlasma        -           J. Gulmans       3          -           0

H. Perdon         -           H. Vlasma        0          -           3

S. Perdon         -           S. Boonstra      2          -           2

                                                                                               

Tussenstand bandstootcompetitie

S. Vlasma        3          -           8

H. Vlasma        2          -           5

R. Poortinga     3          -           5

S. Perdon         3          -           4

J. Perdon         4          -           3

J. Gulmans       3          -           3

S. Boonstra      3          -           2

H. Perdon         3          -           2

12-1-2018: Alweer stuivertjes wisselen

Vrijdagavond 12 januari 2018 werd de voor na laatste ronde van de tweede kaart libre afgewerkt. Opvallendste gebeurtenis deze avond was het opnieuw terugwinnen van de koppositie door Jaap Gulmans in een rechtstreeks duel met Jeannette Perdon. Verder werden er deze avond maar drie partijen gespeeld daar vorige week al een partij vooruit was gespeeld.

De eerste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Sijco Boonstra. Tot nu toe de minst goede partij van Sjoerd in deze tweede ronde van de compositie. Maar hij had het geluk weer eens aan zijn zijde doordat Sijco, vooral in begin van de partij, teveel poedelde. Hoewel Sijco redelijk goed terug kwam was het Sjoerd, die precies in de dertigste beurt zijn winnende carambole maakte en zo alweer drie punten verdiende en hierdoor nog steeds ongeslagen is met het maximaal te behalen punten in deze tweede ronde en de koplopers inmiddels tot op één punt is genaderd.

Hierna namen Steffan Perdon en Henk Vlasma  het tegen elkaar op. Steffan begon furieus en had na acht beurten al de helft van zijn te maken caramboles gemaakt, zodat Henk direct al op een flinke achterstand kwam te staan. Daar Steffan vervolgens begon te knoeien kon Henk gaandeweg de partij steeds dichter bij komen, zodat het op het eind toch nog heel spannend werd. Het was uiteindelijk Steffan die het meeste geluk aan zijn zijde had en zijn laatste carambole in de vierendertigste beurt wist te maken en zo toch nog twee punten verdiende, terwijl Henk  één carambole te kort kwam om er nog een remise uit te slepen, hetgeen gezien het verloop van de partij wel een betere verhouding zou zijn geweest.

De slotpartij ging tussen  de koplopers Jaap Gulmans en Jeannette Perdon. Jeannette had tot deze partij drie punten voorsprong op Jaap en zou dit bij winst tot zes punten kunnen uitbreiden. Helaas het verliep anders. Hoewel het vrijwel gelijk op ging kon Jeannette aan het eind van de partij haar zenuwen niet meer in bedwang houden en mistte een paar opgelegen ballen miraculeus. Hier maakte Jaap dankbaar gebruik van door in de achtentwintigste beurt met een eindserie van vier caramboles de partij naar zich toe te trekken en zo drie punten verdiende, terwijl Jeannette puntloos bleef en hierdoor weer stuivertje wisselde met Jaap voor wat betreft de koppositie zij het dat de verschillen zeer klein zijn en dat na deze avond de spanning inmiddels te snijden is.

Copyright © 2019 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden