Verslagen

8 -12-2017: start van de 2e kaart libre

Vrijdagavond 8 december 2017 werd begonnen met de tweede kaart in de librecompetitie. Daar volgende week in afwezigheid van de familie Perdon er maar drie partijen kunnen worden gespeeld werd deze avond er vijf partijen gespeeld, waarvan dus één vooruit.

De eerste partij ging tussen Jeannette en Hendrik Perdon. Een verdedigende Hendrik liet Jeannette niet haar spel komen waardoor het een lange en eenzijdige partij werd, waarvan het logisch gevolg was, dat Hendrik de partij in de vierendertigste beurt naar zich toe trok en zo twee punten kon laten bijschrijven, terwijl Jeannette een nul moest laten noteren.

Hierna namen Sjoerd Vlasma en  Renze Poortinga het tegen elkaar op. Een ontketende Sjoerd speelde de sterren van de hemel tegen de voort ploeterende Renze, die er maar weer eens weinig van bakte.  Het lukte Sjoerd, met o.a. een serie van acht caramboles, de partij reeds in de zeventiende beurt uit te spelen zodat hij drie dikke punten meer naar huis kon nemen en zo de aansluiting kreeg met de middenmoot, terwijl Renze puntloos bleef deze avond.

Vervolgens kwam Jeannette Perdon weer in actie en nu tegen Sijco Boonstra. Een herboren Jeannette die het lukte met twee series van vijf caramboles reeds in de vijfde beurt op vijfenzeventig procent van haar te maken caramboles zat en zo op rozen leek te zitten. Sijco maakt een tot nu toe rampzalige competitie mee, maar zag toch kans het Jeannette nog moeilijk te maken, daar laatst genoemde weer eens ouderwets ging poedelen. Toen Sijco in de negentiende beurt ook nog eens een mooie serie van negen caramboles maakte werd het nog spannend totdat Jeannette in de negenentwintigste beurt haar winnende carambole kon maken en zo deze avond toch nog met drie punten huiswaarts kon keren, terwijl Sijco weer eens met lege handen op huis kon gaan.

De voorna laatste partij ging tussen Hendrik Perdon en Henk Vlasma. Een spannende partij waar Hendrik een kleine voorsprong kon nemen, maar waar gaandeweg Henk beter in zijn spel kwam en het hem lukte om precies in de dertigste beurt zijn winnende carambole te maken, zodat hij op de valreep toch nog met de volle buit naar huis kon keren en zo in de top van de competitie blijft meedraaien, terwijl Hendrik in het onderster deel van de competitie genoegen moet nemen en dat is voor de kampioen van vorig jaar toch wel even slikken.

De slotpartij ging tussen Steffan Perdon en Jaap Gulmans. Jaap liet ook deze avond zien dat hij de terechte koploper is en speelde, ondanks dat zijn gemiddelde met twee caramboles was verhoogd, een prima partij tegen de tegenvallende Steffan, die teveel poedelde om het Jaap lastig te maken. Jaap speelde zijn winnende carambole in de drieëntwintigste beurt en blijft zo de trotste koploper in de competitie, terwijl Steffan genoegen moet nemen met de middenmoot.

1-12-2017: Alweer lange partijen bij bandstoten

Vrijdagavond 1 december 2017 werd de 2e ronde in de bandstootcompetitie afgewerkt. Net als vorige week waren er weer lange, maar soms ook wel spannende partijen te noteren. Gunstige uitzondering hierop betrof de heer Renze Poortinga die een snelle partij kon laten bijschrijven.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Sijco Boonstra. Sijco zoekt nog steeds naar zijn vorm van vorig seizoen en wachten duurt nu eenmaal lang. Vooral als je ook nog net moet spelen tegen Renze Poortinga die het weer eens op zijn heupen had en de eenzijdige partij reeds in de eenentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en zo de enige speler deze avond was die drie punten in zijn zak kon steken, zodat aan het voorploeteren van  Sijco een vroegtijdig een einde kon komen en hij alweer zonder punten huiswaarts moest keren.

Hierna namen Sjoerd Vlasma en Hendrik Perdon het tegen elkaar op. Ondanks dat Sjoerd sterk begon werd het toch een lange partij, daar hij vervolgens teveel ging poedelen, zodat de ook niet sterk acterende Hendrik nog redelijk dichtbij kon komen. Sjoerd zag tijdig het gevaar en trok de partij in de vierendertigste beurt met een slotserie van twee caramboles alsnog naar zich toe, zodat hij nog twee punten verdiende, terwijl Hendrik puntloos bleef.

De voor na laatste partij ging tussen Jeannette Perdon en Henk Vlasma. Net als Sjoerd in de voorgaande partij begon Jeannette heel goed en bouwde direct tegen de matig acterende Henk een goede voorsprong op en leek de partij te winnen toen ze vanaf de tweeëndertigste beurt maar één carambole meer hoefde te maken. Maar helaas voor Jeannette grossierde ze vervolgens alleen maar in poedels, terwijl Henk, die inmiddels al een groot deel van zijn achterstand had ingelopen, hier dankbaar gebruik van maakte en de partij alsnog in de zevenendertigste beurt in zijn voordeel besliste en zo twee punten verdiende, terwijl voor Jeannette de druiven zuur waren daar ze net als vorige week één carambole tekort kwam voor de winst dan wel remise.

De laatste partij ging tussen Jaap Gulmans en Steffan Perdon. Jaap was vorige week knap vierde geworden in een bandstoottoernooi te Dokkum, maar kon dat deze avond niet waar maken. Hij speelde net als Steffan onder zijn niveau. Hoewel het wel spannend was, was het Steffan die met een eindspurt de partij, ook alweer in de zevenendertigste beurt, in zijn voordeel besliste en zo ook twee punten verdiende, terwijl Jaap deze avond zonder punten huiswaarts moest keren.

Volgende week wordt begonnen met de 2e kaart in het librecompetitie, daar hier vaart achter wordt gezet in verband met met het komende biljarttoernooi in april 2018.

Uitslagen bandstoten 1 december 2017        

R. Poortinga     -           S. Boonstra      3          -           0         

S. Vlasma        -           H. Perdon         2          -           0

J. Perdon          -           H. Vlasma        0                      2         

J. Gulmans       -           S. Perdon         0          -           2         

                                                                                               

Tussenstand bandstootcompetitie

S. Vlasma        2          -           5

R. Poortinga     2          -           5

J. Gulmans       2          -           3

H. Vlasma        1          -           2

S. Perdon         2          -           2

H. Perdon         2          -           2

S. Boonstra      2          -           0

J. Perdon         3          -           0

10-11-2017: Dringen aan de top

Vrijdagavond 10 november 2017 werd de voorlaatste ronden van de eerste kaart afgewerkt. Opvallendste gebeurtenis deze avond was het eerste verlies van Jeanette Perdon, waardoor er thans drie spelers met een gelijk aantal punten de ranglijst aanvoert.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Jaap Gulmans. Een verrassend goed spelende Renze liet Jaap kansloos in deze partij. Hoewel Jaap voor zijn doen goed speelde en een hierdoor nog een bonuspunt verdiende was de eer aan Renze die met een fantastische eindsprint de partij reeds in de vijftiende beurt op zijn naam kon schrijven en hierdoor niet alleen drie punten verdiende, maar tevens de snelste partij tot nu toe op zijn naam kon schrijven.

Hierna kwamen Sijco Boonstra en Steffan Perdon het tegen elkaar op. Een geheel andere partij dan de eerste die pas in de achtendertigste beurt een winnaar kende, toen Steffan zijn laatste carambole maakte, terwijl Sijco ook deze avond helaas weer ver onder de maat speelde en zo de conclusie moet zijn dat zijn dip nog niet over is. Hij is inmiddels uitgespeeld in de eerste ronde en kan zo zijn geest vrij maken, daar hij volgende week vrij is en hopelijk daarna weer de oude is.

De voor na laatste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Hendrik Perdon. Sjoerd heeft het nog steeds moeilijk om zijn benodigde caramboles te halen en moest ook deze avond lijdzaam toezien hoe hij tegen een goed spelende Hendrik weer twee caramboles tekort kwam voor de broodnodige bonuspunt. Hendrik daarentegen boekte zijn eerste winst dit seizoen in de zevenentwintigste beurt en nam zo voor het eerst de volle drie punten mee naar huis.

De laatste partij ging tussen Henk Vlasma en Jeannette Perdon. Jeannette was tot nu toe de enigste speelster die alles had gewonnen, maar moest deze avond erkennen dat ze geen schijn van kans had tegen Henk die regelmatig caramboleerde en weinig weg gaf, zodat het een eenzijdige partij werd die Henk vervolgens in de vierentwintigste beurt in zijn voordeel besliste, terwijl Jeannette deze avond zonder punten huiswaarts keerde en dat was in deze competitie nog niet eerder gebeurd.

Door het resultaat van deze avond zijn er thans een drietal spelers die de kop van de ranglijst aanvoeren met een gelijk aantal wedstrijdpunten. Volgende week wordt de laatste partijen van de eerste kaart afgerond, zodat dan bekend is wie zich herfstkampioen mag noemen.

24-11-2017: Lange partijen bij bandstoten

Vrijdagavond  24 november 2017 werd begonnen met de bandstootcompetitie, welke de komende twee weken gehouden zal worden. Voornaamste conclusie deze avond was toch wel dat er slecht werd gespeeld waardoor er lange partijen genoteerd moesten worden en het deze keer een latertje werd.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Steffan Perdon. De eerste van de lange partijen deze avond doordat beide spelers ver onder hun niveau presteerden. Positief punt was dat het wel een spannende partij was welke uiteindelijk door Renze in de zevenendertigste beurt in zijn voordeel werd beslist, terwijl Steffan net één carambole tekort kwam om er nog een remise uit te kunnen slepen.

De volgende partij ging tussen Hendrik en Jeannette Perdon. Ook al weer een lange partij, die net als de vorige partij, in de zevenendertigste beurt werd beslist, doordat Hendrik, dankzij een mooie serie van negen caramboles in de achtste beurt, toen zijn laatste carambole kon laten bijschrijven, terwijl ook hier Jeannette één carambole tekort kwam voor een remise, hetgeen wel zo verdiend zou zijn geweest.

De voor na laatste partij ging tussen Steffan Perdon en Sjoerd Vlasma. Dit was nog een inhaalpartij voor de libre competitie, daar Steffan zich vorige week wegens ziekte moest afmelden. Dit was uiteindelijk de langste partij van de avond en was dan ook moeilijk om aan te zien. Sjoerd presteerde het om maar liefst tien poedels op een rij te noteren, zodat het dan ook niet verwonderlijk was dat Steffan de partij in de drieënveertigste beurt winnend kon afsluiten en hierdoor toch nog twee belangrijke punten in de wacht kon slepen.

De laatste partij ging tussen Jaap Gulmans en Sijco Boonstra. De enigste partij deze avond op niveau. Het was een spannende partij, waar Sijco een kleine voorsprong had opgebouwd, maar waar Jaap met een verrassend slotoffensief de partij precies in de dertigste beurt winnend afsloot en hij zo de enige speler deze was die met drie punten huiswaarts kon keren, terwijl Sijco ook één carambole tekort kwam voor een eventuele remise

 

Uitslagen bandstoten 24 november 2017      

R. Poortinga     -           S. Perdon         2          -           0         

H. Perdon         -           J. Perdon         2          -           0         

J. Gulmans       -           S. Boonstra      3          -           0         

                                                                                               

Tussenstand bandstootcompetitie

S. Vlasma        1          -           3

J. Gulmans       1          -           3

R. Poortinga     1          -           2

H. Perdon         1          -           2

S. Boonstra      1          -           0

S. Perdon         1          -           0

J. Perdon         2          -           0

H. Vlasma        0          -           0

3-11-2017: alle partijen binnen de 30 beurten gespeeld

Vrijdagavond 3 november 2017 werd de vijfde ronde van de eerste kaart afgewerkt. Opvallendste gebeurtenis deze avond was dat alle partijen binnen de dertig konden worden uitgespeeld.

De eerste partij ging tussen Steffan Perdon en Renze Poortinga. Steffan speelde weer een gedegen partij en bouwde een grote voorsprong op tegen de tot de twintigste beurt poedelende Renze. Toen kreeg Renze echter een vlo en maakte geen enkel poedel meer. Hoewel Steffan de partij in de vijfentwintigste beurt uitspeelde kon Renze in de gelijkmakende beurt, met een fantasieloze acquit stoot, toch nog langszij komen waardoor beide spelers met twee punten huiswaarts mochten konden keren.

Hierna kwamen Sjoerd Vlasma en Jaap Gulmans tegenover elkaar te staan. Hoewel Sjoerd in de zesde beurt een mooie serie van zeven caramboles maakte, was het Jaap die door regelmatiger te scoren het heft in handen nam en zijn winnende carambole in de tweeëntwintigste beurt maakte en zo weer drie punten verdiende, terwijl Sjoerd één carambole tekort kwam om er nog een bonuspunt uit te kunnen slepen, waardoor hij deze avond puntloos bleef.

Vervolgens kwamen Jeannette Perdon en Hendrik Perdon aan bod. Jeannette begon heel goed en had in vier beurten al bijna de helft van de te maken caramboles gemaakt tegen de wisselvallig spelende Hendrik. Hoewel Jeannette haar bliksemstart maar zuinigjes vervolgde was het verschil toen reeds gemaakt en kon ze de partij in de vijfentwintigste beurt alweer op haar naam schrijven en zo de koppositie in de competitie behouden, terwijl Hendrik het ook deze avond zonder punten moest stellen.

Tenslotte ging de laatste partij tussen Sijco Boonstra en Henk Vlasma. Henk begon heel zwakjes waardoor de nog steeds naar zijn vorm zoeken Sijco een voorsprong kon opbouwen. Toen Henk echter in de vijftiende beurt een mooie serie van elf caramboles maakte was het afgelopen met Sijco die vervolgens ging poedelen, terwijl Henk goed door ging en de partij in de vijfentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en zo weer drie punten verdiende, terwijl  Sijco het ook deze avond zonder punten moest stellen na zijn teleurstellende partij.

Copyright © 2019 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden