Verslagen

5-10-2018: competitie weer begonnen

Vrijdagavond 5 oktober 2018 is de competitie van BC de Klos weer begonnen. Doordat er zich twee nieuwe leden hebben aangemeld, spelen we dit seizoen met tien deelnemers en zal er elke vrijdagavond vijf partijen moeten worden afgerond.

De eerste partij van de avond ging tussen Renze Poortinga en Steffan Perdon. Een eenzijdige partij doordat Renze teveel poedelde, terwijl Steffan in de loop van de partij steeds beter ging spelen en uiteindelijk de partij reeds in de negentiende beurt in zijn voordeel besliste en zo de eerste driepunter van het seizoen binnen sleepte.

De volgende partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Hendrik Perdon. Sjoerd sloot vorig seizoen af met een goed gevoel, gezien zijn goede spel. Hoewel hij deze zomer niet had geoefend heeft hij zijn goede vorm behouden en speelde weer een prima partij die hij in de vijfentwintigste beurt in zijn voordeel besliste tegen Hendrik, die ook verdienstelijk speelde, maar  net tekort kwam voor een (bonus)punt.

Hierna namen Jeannette Perdon en Herman Hoekstra het tegen elkaar op. Herman had naar zijn zeggen alleen vroeger wel eens gebiljart en dat dit heel vroeger was bleek wel uit zijn spel, daar er niet veel caramboles uit zijn keu kwam. Ook Jeannette, die toch alweer enige jaren bij de Klos speelde, had heel veel moeite om de benodigde caramboles te halen. Uiteinde lukte dit haar pas in de vierenveertigste beurt, zodat ze toch nog twee punten meer naar huis mocht nemen.

De voorna laatste partij ging tussen Renze Poortinga en Jaap Gulmans. In tegenstelling tot zijn eerdere partij deze avond speelde Renze nu een prima partij tegen de kansloze Jaap, die moest toezien hoe Renze, na een mooie serie van zes caramboles de partij in de vierentwintigste beurt naar zich toe trok en zo ook een driepunter kon laten bijschrijven.

De slotpartij ging tussen Sjoerd Vlasma en Sijco Boonstra. Sijco begon voortvarend en bouwde direct een voorsprong op, maar kon dit helaas geen vervolg geven daar hij vervolgens wegzakte en Sjoerd, die regelmatig scoorde, maakte hier dankbaar gebruik van en sloot de partij alweer in winst af en nu in de vierentwintigste beurt, zodat hij deze avond totaal zes punten verdiende en hierdoor direct koploper van de competitie is geworden. Sijco kon door zijn goede start nog net een bonuspunt veilig stellen.

13-4-2018: Sjoerd Vlasma kampioen bandstoten

Vrijdagavond 13 april 2018 werd de laatste ronde van de bandstootcompetitie afgerond. Dit was tevens de laatste speelavond van dit seizoen en komende week volgt nog ons druk bezet toernooi in het kader van BC (Burum Cultureel). Sjoerd Vlasma maakte deze avond weer geen fouten, speelde goed en werd hierdoor terecht kampioen bandstoten.

De eerste partij ging tussen Jeannette Perdon en Sijco Boonstra. Een weer prima spelende Jeannette, die steeds beter gaat spelen. Ook deze avond speelde ze weer een prima partij tegen de nog steeds sukkelende Sijco, waardoor het een eenzijdige partij werd die Jeannette in de tweeëntwintigste beurt in winst wist om te zetten zodat ze het seizoen met een goed gevoel kon afsluiten, hetgeen niet gezegd kan worden van Sijco die op een belabberd seizoen terug zal kijken. De verschillen kunnen nu eenmaal groot zijn.

Vervolgens namen Sjoerd Vlasma en Renze Poortinga het tegen elkaar op. Sjoerd is de man die op een goed seizoen terug kan kijken en ook deze avond speelde hij met veel vertrouwen. Kreeg het nog wel even benauwd omdat Renze weer eens met een serie van vijf miraculeuze ballen op een rij het nog spannend leek te maken, maar dit was slechts schijn daar Sjoerd de partij in de twintigste beurt in winst wist om te zetten, zo drie punten verdiende en hierdoor kampioen bandstoten is geworden. Renze kreeg voor zijn hoog technisch begaafd spel nog een bonuspunt toebedeeld.

De voor na laatste partij ging tussen Jaap Gulmans en Hendrik Perdon. Beide spelers snakken naar het eind van de competitie en dat was in deze partij duidelijk te merken. Beiden bakten er niets van en het was pas in de zesenveertigste beurt dat Jaap zijn winnende carambole maakte en zo op de valreep nog twee puntjes verdiende, maar daar is ook alles mee gezegd.

De slotpartij ging tussen Steffan Perdon en Henk Vlasma. Henk kon na de winst van Sjoerd eerder op de avond geen kampioen meer worden en speelde een ontspannen maar zeer goede partij die hij reeds in de zeventiende beurt in winst wist om te zetten, zodat hij het seizoen met een goed gevoel kon afsluiten, dit in tegenstelling tot Steffan die wat overbluft was door het spel van Henk en het deze avond zonder punten moest stellen.

Zoals eerder gezegd is dit de laatste competitie avond en gaan de biljarters, na het komende biljarttoernooi, met zomerreces.

Uitslagen bandstoten 13 april 2018   

J. Perdon          -           S. Boonstra     3          -           0         

S. Vlasma         -           R. Poortinga     3          -           1

J. Gulmans      -           H. Perdon         2          -           0

S. Perdon        -           H. Vlasma        0          -           3

                                                                                           

Eindstand bandstootcompetitie

S. Vlasma         7          -           17

H. Vlasma        7          -           16

J. Perdon          7          -           11

R. Poortinga     7          -           11

H. Perdon         7          -           6

S. Perdon         7          -           5

S. Boonstra      7          -            5

J. Gulmans       7          -           5

30-3-2018: Lange partijen bij het bandstoten

Vrijdagavond 30 maart 2018 werd de bandstootcompetitie hervat en werd de vijfde ronde hiervan afgewerkt. De avond kenmerkte zich vooral in het feit dat er over het algemeen slecht werd gespeeld, waardoor het lange partijen werden.

De eerste partij ging tussen Hendrik Perdon en Sijco Boonstra. De langste partij van de avond die eenzijdig beeld gaf en waar spanning niet aan de orde was. Vooral Sijco bakte er niks van en moest dan ook toezien hoe Hendrik de moeizame pot in de vierenveertigste beurt in zijn voordel besliste en zo toch nog twee punten mee naar huis kon nemen.

Hierna namen Renze Poortinga en Jaap Gulmans het tegen elkaar op. De enigste partij van de avond die binnen de dertig beurten uit werd gespeeld waardoor een driepunter kon worden uitgereikt en wel aan Renze Poortinga die de eenzijdige partij in de zesentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en zo opklom naar een derde plaats in de tussenstand. Wel moest hij dit bekopen met een boete daar hij een bal buiten het biljart had gespeeld, maar daar maalde Renze, zoals gewoonlijk, om.

De voor na laatste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Steffan Perdon. Sjoerd de man nog steeds in vorm begon furieus met direct al een serie van vijf caramboles, of te wel twintig procent van wat hij moet maken. Helaas voor hem kon hij dit ritme niet volhouden en moest hij lijdzaam toezien hoe Steffan steeds dichter bij kwam, temeer ook daar hij een paar keer een maakbare bal had gemist en zijn zelfvertrouwen hierdoor knagende was. Gelukkig voor hem herstelde hij zich in de zesendertigste beurt toen het hem lukte zijn laatste carambole te maken, toch nog twee punten op de valreep en hierdoor de nieuwe koploper in de bandstootcompetitie. Steffan kwam in de gelijkmakende beurt één carambole tekort voor een eventuele verdiende remise.

De slotpartij ging tussen Jeannette Perdon en Jaap Gulmans. Jaap zet volgende week in Duitsland de bloemetjes buiten en moest daarom deze avond twee keer spelen. Helaas voor Jaap was deze avond niet voor hem besteed en moest hij ook tegen Jeannette, welke ook maar magertjes caramboleerde, het onderspits delven, daar hij in de beginfase teveel poedelde. Hoewel Jaap nog dicht bij kwam, was het Jeannette die de partij in de zesendertigste beurt naar haar hand zette en zo ook twee punten mee naar huis mocht nemen, terwijl Jaap deze avond, ondanks zijn twee partijen, met nul punten genoegen moest nemen.

Uitslagen bandstoten 30 maart 2018 

H. Perdon         -           S. Boonstra     2          -           0         

R. Poortinga     -           J. Gulmans       3          -           0

S. Vlasma         -           S. Perdon         2          -           0

J. Perdon         -           J. Gulmans       2          -           0

                                                                                           

Tussenstand bandstootcompetitie

S. Vlasma         5          -           11

H. Vlasma        4          -           10

R. Poortinga     5          -           8

H. Perdon         5          -           6

J. Perdon          5          -           5

S. Boonstra      5          -            5

S. Perdon         5          -           4

J. Gulmans       6          -           3

6-4-2018: Voor na laatste ronde bij bandstoten

Vrijdagavond 6 april 2018 werd de voorna laatste ronde van de bandstootcompetitie afgerond. Spectaculaire uitslagen deden zich niet echt voor.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Hendrik Perdon. Een weer lange partij, daar beide spelers maar moeilijk tot caramboleren kon komen. Vooral Hendrik bakte er tot halverwege de partij weinig van waardoor Renze een relatief flinke voorsprong kon opbouwen. Hoewel gaandeweg de partij Hendrik redelijk terugkwam en er nog van enige spanning sprake kon zijn maakte Renze in de achtendertigste beurt zijn laatste carambole en verdiende hiermede toch nog twee punten, terwijl Hendrik het weer eens zonder punten moest stellen.

Vervolgens namen Sjoerd Vlasma en Henk Vlasma het tegen elkaar op. Beide spelers gaven mekaar niet veel, waardoor er maar mondjesmaat kon worden gescoord. Het was uiteindelijk Sjoerd, die met een eindserie van vier caramboles, de partij in de zevenentwintigste beurt naar zich toe trok en zo weer eens een driepunter kon laten bijschrijven, terwijl Henk puntloos bleef. Door dit resultaat blijft Sjoerd koploper in de bandstootcompetitie met nog één ronde te gaan.

De voor na laatste partij ging tussen Steffan Perdon en Jeannette Perdon. Een prima partij van beide spelers die elkaar goed in evenwicht hielden. Uiteindelijk had Jeannette het meeste geluk aan haar zijde en kon de partij reeds in de vierentwintigste beurt naar zich toe trekken, goed voor drie punten, terwijl Steffan er nog een wel verdiende bonuspunt aan overhield. 

De slotpartij ging tussen Henk Vlasma en Sijco Boonstra. Henk moest nog een partij inhalen en wilde na het verlies eerder op de avond toch nog graag een paar punten mee naar huis nemen. Dit lukte deze keer doordat hij goed begon tegen de kwakkelend spelende Sijco zodat hij een grote voorsprong opbouwde. Toch werd het nog spannend doordat Sijco in de eindfase twee series van zes caramboles op een rij kon laten noteren. Het lukt Henk uiteindelijk om precies in de dertigste beurt met een eindserie van vier caramboles de partij naar zich toe te trekken en zo ook drie punten verdiende en slechts één punt verwijderd blijft van de koploper. Sijco kwam er sneu vanaf doordat hij één carambole tekort kwam voor een verdiende remise, gezien zijn speelstijl aan het einde van de partij.

Uitslagen bandstoten 6 april 2018

R. Poortinga    -           H. Perdon        2          -           0         

S. Vlasma         -           H. Vlasma        3          -           0

S. Perdon         -           J. Perdon          1          -           3

H. Vlasma        -           S. Boonstra      3          -           0

                                                                                           

Tussenstand bandstootcompetitie

S. Vlasma         6          -           14

H. Vlasma        6          -           13

R. Poortinga     6          -           10

J. Perdon          6          -           8

H. Perdon         6          -           6

S. Perdon         6          -           5

S. Boonstra      6          -            5

J. Gulmans       6          -           3

23-3-2018: De kaarten zijn geschut

Vrijdagavond 23 maart 2018 werd de laatste partijen gespeeld voor de libre competitie. De meeste partijen waren nog een formaliteit, behalve de strijd om de tweede en derde plaats, welke uiteindelijk vrij gemakkelijk door Sjoerd Vlasma werd gewonnen.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Hendrik Perdon. Net als vorige week was het voor Renze weer een dramatische partij, die na negentien beurten nog maar tweemaal had gescoord. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Hendrik de eenzijdige partij in zijn voordeel kon beslissen. Wel was het in de eenendertigste beurt zodat hij zich met twee punten tevreden moest stellen, maar daar maalde hij om gezien zijn laatste plaats in de competitie, hetgeen een schril contrast vormde met vorig jaar toen hij kampioen werd.

De volgende partij ging tussen Jeannette en Steffan Perdon. Ook een partij om heel snel te vergeten. Beide spelers bakten er namelijk niets van. Het was Jeannette die uiteindelijk het voortouw nam en de partij in de zevenendertigste beurt in haar voordeel besliste. Hierdoor miste ze haar bonus en tevens verspeelde ze hiermede haar kans op en tweede plaats op de ranglijst.

De volgende partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Jaap Gulmans. Een weer prima partij van Sjoerd, die een goed seizoen heeft beleefd, en Jaap, die vorige week zijn kampioenstitel veilig stelde, geen enkele kans gaf, zodat het een eenzijdige partij werd, welke Sjoerd in de vijfentwintigste beurt in zijn voordeel besliste, hierdoor drie punten verdiende en hiermede zijn tweede plek op de eindranglijst veilig stelde.

De slotpartij ging tussen  Sijco Boonstra en Henk Vlasma. De enigste partij deze avond die spannende was en gelijk opging. Beide spelers hebben een slecht seizoen achter de rug en ook vanavond ging het allemaal niet van een leiend dakje. Het was uiteindelijk Sijco die de partij in de tweeëndertigste beurt in zijn voordeel besliste en zo nog twee punten mee naar huis mocht nemen.

Hiermede was de laatste partij van de libre competitie een feit en kunnen we terugzien op een goede verloop van de competitie die weinig of geen strubbelingen kende i.v.m. ziekte e.d. De komende twee weken gaan we nog bezig met de bandstootcompetitie, alvorens het komende toernooi gaat losbarsten waarvoor zich inmiddels al meer dan vijftig deelnemers hebben aangemeld.

Copyright © 2019 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden