Verslagen

22-2-2019: Superpartij Sijco Boonstra

Vrijdag 22 februari 2019 werd de vijfde ronde van de tweede competitiehelft afgewerkt. Opmerkelijk resultaat deze avond waren het puntenverlies van beide koplopers, maar vooral de super partij die Sijco Boonstra liet zien en hiermede de snelste partij van het seizoen realiseerde.

De eerste partij ging tussen Jeannette Perdon en Renze Poortinga. Het is niet het seizoen voor Jeannette, die ook deze avond geen potjes kon breken tegen de weer prima spelende Renze. Hoewel Jeannette in de loop van de partij wat dichter bij kwam, was het Renze die de partij reeds in de eenentwintigste beurt in winst afsloot en zo weer drie punten verdiende, terwijl Jeannette ook deze avond het weer zonder punten moest stellen.

Vervolgens namen Herman Hoekstra en Steffan Perdon het tegen elkaar op. Herman gaat steeds beter spelen, maar was toch niet opgewassen tegen Steffan met zijn kampioensaspiraties. Helaas voor hem had hij deze keer wel meer dan dertig beurten nodig om de partij winnend af te sluiten en miste zodoende een belangrijke bonuspunt maar, zo later zou blijken, geen directe schade opleverde.

Hierna namen Henk Vlasma en Hendrik Perdon het tegen elkaar op. Eindelijk en voor het eerst in deze tweede helft van de competitie weer eens een goed spelende Henk, die tegen de met wat pech spelende Hendrik, een prima partij speelde, welke hij reeds in de eenentwintigste beurt winnend afsloot en zo eindelijk weer eens drie punten kon laten bijschrijven terwijl Hendrik deze avond puntloos bleef.

De voor na laatste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Jaap Gulmans. Een prima partij van beide spelers die tot het eind toe spannend was. Deze keer was het Jaap die het meeste geluk aan zijn zijde had en de partij in de zevenentwintigste beurt winnend afsloot , hierdoor drie punten verdiende en met een knipoog kijkt naar de kop van de ranglijst. Doordat Sjoerd nog een bonuspunt binnenhaalde bleef voor hem de schade enigszins beperkt gezien ook het verlies van een punt van Steffan eerder deze avond.

De laatste partij ging deze avond tussen Thomas Postma en Sijco Boonstra. Een partij die Sijco niet snel zal vergeten. Hij maakte de ene na de andere mooie serie hetgeen uiteindelijk resulteerde dat hij reeds in de tiende beurt de eenzijdige partij in winst omzetten en zo met een moyenne van 4,3 de snelste partij van het seizoen resulteerde. Thomas was uiteraard kansloos maar presteerde wel zo goed dat hij nog met een bonuspunt huiswaarts kon keren.

15-2-2019: Koploper laat belangrijk bonuspunt liggen

Vrijdag 15 februari 2019 werd de vierde ronde van de tweede competitiehelft  afgewerkt. Opmerkelijk resultaat deze avond was de snelle partij van Renze Poortinga en het missen van een belangrijke bonuspunt van de koploper, waardoor de spanning in de competitie alleen maar groter is geworden.

De eerste partij ging tussen Steffan Perdon en Henk Vlasma. Henk speelt deze tweede ronde van de competitie alleen maar ongelukkige partijen. Ook tegen Steffan die door regelmatig te scoren direct al een grote voorsprong opbouwde. Toen Henk in de negentiende beurt een mooie serie van tien caramboles maakte werd het toch nog spannend en kwam Steffan toch nog onder druk te staan. Het geluk was echter weer met hem toen het hem toch nog lukte om precies in de dertigste beurt zijn laatste carambole te maken en zo met de volle winst ervandoor wist te gaan, terwijl Henk weer een paar caramboles tekort kwam voor een bonuspunt.

Hierna namen Jeannette Perdon en Sijco het tegen elkaar op. Een prima partij van beide spelers, die uiteindelijk Sijco in de drieëntwintigste beurt in winst wist om te zetten en zo weer drie punten verdiende, terwijl Jeannette haar goede spel beloond zag worden met een verdiende bonuspunt.

De volgende partij ging tussen Jaap Gulmans en Herman Hoekstra. Jaap had vijfendertig beurten nodig om de partij in winst om te zetten, tegen de steeds beter spelende Herman, die helaas wel weer zonder punten naar huis moest keren.

De voor na laatste partij ging tussen Renze Poortinga en Hendrik Perdon. Hoewel Hendrik goed speelde kon hij deze avond niet op tegen de ontketende Renze Poortinga, die het presteerde om reeds in de zestiende beurt zijn partij in winst om te zetten en zo drie punten verdiende en hierdoor opklom naar de derde plaats op de ranglijst, terwijl er voor Hendrik niet meer inzat dan een welverdiende bonuspunt.

De laatste partij ging deze avond tussen Sjoerd Vlasma en Thomas Postma. Een ontketende Sjoerd die met een mooie serie in de vierde beurt van negen caramboles rechtstreek leek op te stevenen naar de snelste partij. Maar niets is veranderlijk dan in de biljartsport, toen de carambolemachine bij hem ging stotteren en hij uiteindelijk toch nog tweeëndertig beurten nodig had om de eenzijdige partij in winst om te zetten waardoor hij een belangrijke bonuspunt in mist zag opgaan, hetgeen voor hem weleens vergaande  gevolgen kan hebben voor een eventuele kampioenstitel.

1-2-2019: Vertekend beeld in stand

Vrijdagavond 1 februari 2019 werd de tweede ronde van de tweede competitiehelft afgewerkt. Daar er een paar afmeldingen waren speelden deze avond een drietal spelers 2x, waardoor de stand inmiddels een wat vertekend beeld geeft.

De eerste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Renze Poortinga. Een moeizame pot, vooral van Renze, waardoor Sjoerd de partij vrij gemakkelijk op zijn naam kon zetten. Wel had hij hier vierendertig beurten voor nodig, zodat hij maar recht had op twee punten.

Hierna namen Thomas Postma en Hendrik Perdon het tegen elkaar op. Helaas ook een eenzijdige partij, doordat Hendrik overtuigend begon, het later wat kalmer aan deed en hierdoor de laatste carambole in de eenendertigste beurt maakte, zodat hij net zijn bonuspunt moest inleveren, terwijl Thomas op de hatelijke nul bleef staan.

De volgende partij ging tussen Jeannette Perdon en Sjoerd Vlasma. Een prima partij van beide spelers. Jeannette nam direct een voorsprong maar kon dit niet vasthouden tegen Sjoerd, die na een mooie serie van negen caramboles de partij in de vierentwintigste beurt in zijn voordeel besliste, hierdoor drie punten verdiende en deze avond met vijf punten huiswaarts kon keren. Jeannette kreeg voor het goede spel in de beginperiode alsnog een bonus punt toebedeel.

De voor na laatste partij ging tussen Renze Poortinga en Thomas Postma. Helaas een lange een eenzijdige partij die Renze pas in de negenendertigste beurt op zijn naam kon zetten en zo toch nog deze avond met twee punten naar huis kon, terwijl Thomas ook deze keer weer op de nul bleef steken.

De laatste partij ging deze avond tussen Henk Vlasma en Sijco Boonstra. Een spannende partij die Sijco leek te gaan winnen na een mooie serie van acht caramboles. Hoewel Henk hierna beter ging spelen en heel dicht bij kwam, was het toch Sijco die de partij in de vijfendertigste beurt in zijn voordele besliste en hierdoor twee punten kreeg, terwijl Henk weer geen punten verdiende en hierdoor steeds verder wegzakt op de ranglijst.

5-2-2019: Herman Hoekstra pakt eerste punten van het seizoen

I.v.m. het feit dat het dorpshuis vrijdag bezet was werd de derde ronde van de tweede competitiehelft al op dinsdag 5 februari 2019 afgewerkt. Opmerkelijk resultaat deze avond was de eerste winstpartij van Herman Hoekstra van dit seizoen. Verder wonnen de koplopers hun partij overtuigend zodat aan de kop van de ranglijst zich geen wijzigingen voordeden.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Sijco Boonstra. Een vliegende start van Renze die de partij reeds in de vierentwintigste beurt op zijn naam kon schrijven en zo weer eens drie punten verdiende.  Hoewel Sijco goed tegenspel bood kwam hij echter één carambole te kort voor een verdiende bonuspunt.

Hierna kwamen Thomas Postma en Herman Hoekstra tegen elkaar in actie. Een langdurige maar wel spannende partij die pas in de vijftigste beurt een winnaar kende, toen Herman zijn laatste carambole wist te maken en hierdoor voor het eerst dit seizoen een winstpartij op zijn naam kon schrijven en eindelijk van de hatelijke nul af is.

De volgende partij ging tussen Jeannette  en Hendrik Perdon. Jeannette begon goed en bouwde direct een relatief grote voorsprong op. Hendrik had, zo leek het, de handdoek al in de ring geworpen, maar toen hij in de zeventiende beurt een mooie serie van acht caramboles maakte en kort daarna nog een van elf caramboles, was de partij definitief gekanteld. Hendrik schreef alsnog verrassend de partij in de eenendertigste beurt op zijn naam, zodat hij toch met twee punten huiswaarts kon keren, terwijl Jeannette twee caramboles tekort kwam voor een bonus.

De voor na laatste partij ging tussen Jaap Gulmans en Steffan Perdon. Steffan is nog steeds in goeden doen en heeft ook na vanavond nog duidelijk zicht op het kampioensschap, doordat hij de partij tegen Jaap overtuigend won in de vijfentwintigste beurt en zo drie punten op zijn conto kon bijschrijven, terwijl de tegenvallende Jaap het deze avond zonder punten moest.

De laatste partij ging deze avond tussen Sjoerd en Henk Vlasma. Een weer prima spelende Sjoerd gaf Henk geen kans, ook niet toen die in de zevende beurt nog een mooie serie van tien caramboles wist te maken. Sjoerd liet zich hierdoor niet van slag brengen en speelde de partij netjes uit in de tweeëntwintigste beurt, ook weer goed voor drie punten, terwijl Henk  door een eindsprint toch nog  een bonuspunt mee naar huis kon nemen.

Nu er nog zes ronde zijn af te leggen wordt het steeds duidelijker dat het kampioenschap dit jaar waarschijnlijk tussen Sjoerd en Steffan zal worden uitgevochten, hoewel dit nog geen zekerheid is, gezien de aansluiting op de top van de ranglijst.

25-1-2019: Twee koplopers bij De Klos

Vrijdagavond 25 januari 2019 werd de eerste ronde van de tweede competitiehelft afgewerkt. Door verlies van de koploper Sjoerd Vlasma en remise van Steffan Perdon zijn er na deze avond nu twee koplopers zodat de spanning alleen maar groter is geworden, temeer ook daar de nummers drie en vier hen direct op de hielen zitten.

De eerste partij ging tussen Steffan Perdon en Sijco Boonstra. Steffan is momenteel de man in vorm en leek de partij gemakkelijk op zijn naam te kunnen zetten, daar hij de partij in de vierentwintigste beurt uit speelde. Helaas voor hem had Sijco weer eens een verrassing in petto door in de gelijkmakende beurt met een eindserie van zeven caramboles er alsnog een remise uitperste, zodat ieder deze avond twee punten toebedeeld kregen waardoor Steffan naar de koppositie van de competitie is geklommen.

Hierna namen Renze Poortinga en Herman Hoekstra het tegen elkaar op. Helaas een eenzijdige partij die Renze in de achtentwintigste beurt op zijn naam wist te zetten en zo drie punten verdiende en hierdoor zijn positie in de middenmoot versterkte, terwijl Herman troosteloos onderaan blijft staan.

De volgende partij ging tussen Jeannette Perdon en Thomas Postma. Een record lange partij die maar liefst drieënvijftig beurten nodig had, toen Jeannette haar laatste carambole wist te maken, maar net als in de eerste partij wist Thomas in de gelijkmakende beurt ook zijn laatste carambole te maken zodat de tweede remise partij deze avond een feit was en ieder één punt voor de moeite toebedeeld kreeg.

De voor na laatste partij ging tussen Hendrik Perdon en de koploper Sjoerd Vlasma. Hendrik begon overdonderend en gaf Sjoerd, die nu een hoger moyenne heeft toebedeeld gekregen, geen kans. Hoewel in vervolg van de partij Hendrik het rustiger aandeed en Sjoerd wat meer in zijn spel kwam, was voor hem het kwaad al geschied en moest hij toezien hoe Hendrik in de zesentwintigste beurt de partij op zijn naam wist te zetten, zo drie punten verdiend, terwijl Sjoerd deze avond zonder punten huiswaarts moest keren hetgeen hem deze competitie nog niet eerder was overkomen.

De laatste partij ging deze avond tussen Henk Vlasma en Jaap Gulmans. Zoals gewoonlijk begon Henk weer goed, maar kon dit geen gevolg geven, waardoor Jaap als slow starter steeds dichter bij kon komen. Henk leek de partij toch nog te gaan winnen maar mistte in een maakbare bal zijn laatste te maken carambole. Hiervan maakte Jaap dankbaar gebruik en wist de partij in de zesendertigste beurt met een slotserie van twee caramboles alsnog verrassend op zijn naam te schrijven.

Copyright © 2019 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden