Verslagen

18-1-2019: Toch nog heel spannend bij bandstoten

Vrijdagavond 18 januari 2019 werd de voorlaatste ronde van het bandstoten afgewerkt. Door onverwachts verlies van de koploper en de superavond van Hendrik Perdon is hij Sjoerd Vlasma inmiddels tot op één punt genaderd met nog één rond te spelen.

De eerste partij ging tussen S. Vlasma en Renze Poortinga. Een voortvarende start van Renze, maar toen hij vervolgens acht poedels op een rij maakte kon Sjoerd weer goed bijkomen en leek hij de partij alweer te gaan winnen. Maar Renze had nog een verrassing in petto en maakte met een eindserie van twee caramboles in de tweeëntwintigste beurt de partij uit. Sjoerd had door zijn goed tegenspel nog recht op een bonuspunt, maar moest zijn kampioenstitel hierdoor nog wel even in de ijskast zetten.

Vervolgens namen Henk Vlasma en Hendrik Perdon het tegen elkaar. Het zou de avond van Hendrik worden. Hij speelde tegen Henk een zeer goede partij, die hij reeds in de twintigste beurt op zijn naam zette en zo de eerste drie punten van de avond in zijn zak kon steken. Henk had geen antwoord op het goede spel van Hendrik en bleef deze avond dan ook puntloos.

Hierna namen Jeannette Perdon en Jaap Gulmans het tegen elkaar op. Jaap is de laatste tijd niet in zijn goed doen, althans wat het biljarten betreft en kon dan ook geen potten breken tegen Jeannette die de partij in de tweeëndertigste beurt op haar naam zette en zo twee punten mee naar huis kon nemen.

De voor na laatste partij ging tussen Steffan Perdon en Sijco Boonstra. Een gedenkwaardige partij, die Steffan met een mooie eindserie van acht caramboles op zijn naam zette. Vervolgens werd het toch nog heel spannend daar Sijco in de gelijkmaken beurt een prachtig serie van tien caramboles maakte, net één carambole te weinig om er nog een verdiende remise uit te halen, wat wel zo eerlijk zou zijn geweest, daar hij nu slechts genoegen moest nemen met een bonuspunt.

De laatste partij ding tussen Hendrik Perdon en Jaap Gulmans. Ook hier had Jaap weinig in te brengen tegen de weer sterk spelende Hendrik, die nu de partij in de vijfentwintigste beurt in zijn voordeel besliste, zodat hij deze avond met zes punten huiswaarts kon keren en hierdoor Sjoerd tot op één punt is benaderd. De laatste ronde bandstoten zal pas eind maart worden gespeeld daar de komende negen weken gereserveerd zijn voor de tweede ronde libre.

Uitslagen bandstoten 18 januari 2019

S. Vlasma         -           R. Poortinga     1          -           3

H. Vlasma       -           H. Perdon         0          -           3

J. Perdon         -           J. Gulmans       2          -           0

S. Perdon         -           S. Boonstra      3          -           1

H. Perdon         -           J. Gulmans       3          -           0

                                                                                

Tussenstand bandstootcompetitie

S. Vlasma         7          -           18

H. Perdon         7          -           17

S. Perdon         7          -           12

R. Poortinga     7          -           12

H. Vlasma        6          -           10

J. Gulmans       7          -              8

J. Perdon         7          -              6

S. Boonstra      7          -              5      

H. Hoekstra      7          -              0

11-1-2019: Titelkandidaat bandstoten al bijna bekend

Vrijdagavond 11 januari 2018 werd de zesde ronde van het bandstoten afgewerkt. Door opnieuw winst van de titelkandidaat Sjoerd Vlasma kan hem de titel als bandstootkampioen bijna niet meer ontgaan.

De eerste partij ging tussen Steffan Perdon en Herman Hoekstra. Een sensatie hing in de lucht daar Herman tot de negentiende beurt een flinke voorsprong had opgebouwd. Maar Steffan kon zich tijdig herstellen door zeer sterk terug te komen, met onder anderen een serie van vier en vijf caramboles, waardoor hij de partij alsnog in de zesentwintigste beurt op zijn naam kon schrijven en zo toch nog drie punten mee naar huis kon nemen, terwijl Herman nog een paar caramboles miste om zijn eerste bonuspunt van dit seizoen binnen te halen en zo onbedreigd hekkensluiter in deze competitie blijft.

Vervolgens kwamen Henk Vlasma en Sijco Boonstra tegenover elkaar te staan. Hoewel Sijco niet onverdienstelijk speelde miste hij soms het beetje geluk wat nodig is, terwijl Henk met een gedegen partij deze in de achtentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en zo ook drie punten kon binnenhalen, terwijl Sijco aan het slot van de partij zijn bonuspunt ook nog in de mist zag opgaan en het weer eens zonder punten moest stellen en hierdoor onderaan in de competitiestand terug is te vinden.

De voor na laatste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Herman Hoekstra. Helaas een zeer ongelijke en eenzijdige partijen, daar de ongenaakbare Sjoerd Herman geen enkele kans aan Herman  bood en de partij reeds in de tweeëntwintigste beurt in zijn voordeel besliste en alweer drie punten binnenhaalde en zo nog drie punten nodig heeft om zich bandstootkampioen 2018/2019 mag noemen en dat is toch een leuk verjaardagscadeau.

De laatste partij ding tussen Renze Poortinga en Jaap Gulmans. Renze begon zeer voortvarend, waar Jaap geen antwoord op had en liet daarom de moed ook snel zakken. Hoewel Renze vervolgens weer eens ver terugzakte lukte het Jaap niet meer om er een spannende partij van te maken, daar het Renze uiteindelijk lukte om de partij in de vijfentwintigste beurt uit te serveren, hierdoor drie punten verdiende en zich verstevigde in de middenmoot van deze competitie, terwijl Jaap verder terugzakte, maar misschien kan hij dit komende week herstellen wanneer hij nog een inhaalpartij mag spelen.

Uitslagen bandstoten  11 januari 2019

S. Perdon         -           H. Hoekstra      3          -           0

H. Vlasma        -           S. Boonstra      3          -           0

S. Vlasma         -           H. Hoekstra      3          -           0

R. Poortinga     -           J. Gulmans       3          -           0

                                                                                   

Tussenstand bandstootcompetitie

S. Vlasma         6          -            17

H. Perdon         5          -           11

H. Vlasma        5          -           10

S. Perdon         6          -              9

R. Poortinga     6          -              9

J. Gulmans       5          -              8

J. Perdon         6          -              4

S. Boonstra      6          -              4      

H. Hoekstra      7          -              0

28-12-2018: Sjoerd Vlasma neemt ook bij bandstoten de leiding

Vrijdagavond 28 december 2018 werd de vierde ronde van het bandstoten afgewerkt. Door verlies van de naaste concurrenten heeft Sjoerd Vlasma, net als bij het libre, ook bij bandstoten de koppositie ingenomen.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Sijco Boonstra. Een langdurige pot, waarbij beide spelers elkaar goed in evenwicht hielden. Het was Renze die in de negenendertigste beurt zijn laatste carambole wist te maken, maar waar Sijco in de gelijkmakende beurt nog langzij wist te komen, zodat de eerste remise een feit was en de beide punten gebroederlijk werden gedeeld.

De tweede partij ging tussen Hendrik en Steffan Perdon. Ook alweer een partij die meer dan dertig beurten nodig had en waar Steffan het meest van profiteerde doordat hij in de eenendertigste beurt zijn winnende carambole wist te maken en zo zijn eerste winstpartij in deze competitie een feit was en hij met twee punten huiswaarts kon keren.

Hierna waren Sjoerd Vlasma en Jaap Gulmans aan de beurt. Jaap had niet zijn avond en dan heb je ook nog de pech om tegen Sjoerd te moeten spelen, die ondanks dat hij ook moeite had met caramboleren, het toch weer lukte om in de achtentwintigste beurt zijn winnende carambole te maken, zodat hij weer drie punten verdiende en hierdoor resoluut de koppositie van Hendrik Perdon wist over te nemen.

De voor na laatste partij ging tussen Jeannette Perdon en Renze Poortinga. Een prima partij van beide spelers, die Renze reeds in de eenentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en zowaar zijn eerste driepunter in deze competitie voor zijn rekening nam, terwijl Jeannette er niet meer aan overhield dan een welverdiende bonuspunt.

De laatste partij ding tussen Herman Hoekstra en Henk Vlasma. Henk begon sterk, maar na een mooie  serie van zeven caramboles in de achttiende beurt was het uit met hem, lukte bijna niets meer en had hij uiteindelijk vierenveertig nodig om de partij toch nog in winst om te zetten, net toen Herman steeds dichterbij wist bij te komen maar niet genoeg om punten  weg te snoepen.

Uitslagen bandstoten  28 december 2018

R. Poortinga     -           S. Boonstra      1          -           1

H. Perdon         -           S. Perdon         0          -           2

S. Vlasma         -           J. Gulmans       3          -           0

J. Perdon         -           R. Poortinga     1          -           3

H. Hoekstra      -           H. Vlasma        0          -           2

                                                                                   

Tussenstand bandstootcompetitie

S. Vlasma         4          -            11

H. Perdon         4          -              9

J. Gulmans       4          -              8

H. Vlasma        3          -              7

J. Perdon         4          -              4

R. Poortinga     4          -              4

S. Perdon         4          -              3

S. Boonstra      4          -              1      

H. Hoekstra      3          -              0

4-1-2019: Sjoerd Vlasma versterkt koppositie

Vrijdagavond 4 januari   werd de vijfde ronde van het bandstoten afgewerkt. Door verlies van een bonuspunt van zijn naaste concurrent Hendrik Perdon kon Sjoerd Vlasma zijn koppositie bij het bandstoten versterken.

De eerste partij ging tussen Sijco Boonstra en Jeannette Perdon. Een aan het eind van de partij regelmatig scorende Sijco kon de partij tegen de weer matig spelende Jeannette precies in de dertigste beurt op zijn naam schrijven waardoor hij drie punten mee naar huis kon nemen en zo enig uitzicht heeft verkregen op de middenmoot van deze competitie.

Vervolgens namen Herman Hoekstra en Renze Poortinga het tegen elkaar op. Beide spelers hadden het moeilijk om tot caramboleren toe te komen. Het lukte uiteindelijk Renze om de partij in de veertigste beurt op zijn naam te schrijven en zo toch nog twee punten verdiende, terwijl Herman het alweer zonder punten moest stellen.

Hierna kwamen Jeannette en Steffan Perdon het tegen elkaar op. Hoewel Jeannette goed tegenspel bood was ze niet bestand tegen de heel goed spelende Steffan die het zowaar lukt om in de negentiende beurt de partij in zijn voordeel te beslissen en zo met drie punten huiswaarts kon keren, terwijl Jeannette op een haar na haar broodnodige bonuspunt miste.

De voor na laatste partij ging tussen Herman Hoekstra en Hendrik Perdon. Een lange partij die Herman leek te gaan winnen toen hij maar één carambole meer hoefde te maken voor de winst. Dit leek voor hem echter te hoog gegrepen, maakte alleen maar meer poedels, waar Hendrik handig gebruik wist te maken door in de negenendertigste beurt de partij alsnog op zijn naam re schrijven, wel miste hij hierdoor een bonuspunt hetgeen ten gunst van Sjoerd kwam die hierdoor zijn koppositie kon versterken.

De laatste partij ding tussen Sjoerd Vlasma en Henk Vlasma. Henk begon goed, maar zakte hierna weg, nadat Sjoerd met o.a. enige geluksballen vervolgens direct een voorsprong wist op te bouwen, die hij niet meer uit handen gaf en de partij reeds in de tweeëntwintigste beurt alweer op zijn naam kon schrijven en zo tot nu toe onbedreigd en ongeslagen koploper blijft in deze competitie.

Uitslagen bandstoten 4 januari 2019

S. Boonstra      -           J. Perdon         3          -           0

H. Hoekstra      -           R. Poortinga     0          -           2

J. Perdon         -           S. Perdon         0          -           3

H. Hoekstra      -           H. Perdon         0          -           2

S. Vlasma         -           H. Vlasma        3          -           0

                                                                                

Tussenstand bandstootcompetitie

S. Vlasma         5          -           14

H. Perdon         5          -           11

J. Gulmans       4          -              8

H. Vlasma        4          -              7

S. Perdon         5          -              6

R. Poortinga     5          -              6

J. Perdon         6          -              4

S. Boonstra      5          -              4      

H. Hoekstra      5          -              0

21-12-2018: Nu slechts drie partijen bij bandstoten

Vrijdagavond 21 december 2018 werd de derde ronde van de bandstootcompetitie gespeeld. Door omstandigheden konden er deze avond maar drie partijen worden afgewerkt. Daar nu bekend is geworden dat Thomas zeker tot 23 januari met zijn arm in het gips blijft zitten is besloten dat hij, om competitievervalsing te voorkomen, niet aan deze bandstoot competitie kan deelnemen en wordt de drieband competitie met drie weken verleng alvorens we op 25 januari de 2e helft van de libre competitie zullen opstarten en dan hopelijk weer met alle tien deelnemers.

De eerste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Sijco Boonstra. Beide spelers hadden een moeizame start, maar het lukte Sjoerd gaandeweg de partij een voorsprong op te bouwen. Hoewel Sijco aan het slot van de partij nog aardig terug kwam, was voor hem het kwaad al geschied en lukte het Sjoerd zowaar om precies in de dertigste beurt zijn winnende carambole te maken, zodat hij op de valreep toch nog de maximale punten kon binnen halen en zo nog steeds aan de kop van de ranglijst terug is te vinden, terwijl Sijco het nog steeds zonder punten moet doen in deze bandstoot competitie.

Vervolgens kwamen Steffan Perdon en Jaap Gulmans tegenover elkaar te staan. Ook een moeizame maar wel spannende pot, die Staffan leek te gaan winnen, totdat Jaap in de vijfendertigste beurt met een serie van drie caramboles zijn winnende carambole wist te maken en zo toch nog twee punten verdiende en hierdoor meedoet aan de top van de ranglijst, ondanks dat hij een bonus punt miste, terwijl Steffan ook deze avond het weer zonder punten moest stellen.

De laatste partij ging tussen Hendrik en Jeannette Perdon. Helaas voor Jeannette een eenzijdige partij daar zij moeilijk tot scoren kon komen, terwijl Hendrik weer een zeer gedegen en goede partij speelde en reeds in de negentiende beurt zijn winnende carambole wist te maken en hierdoor onder enig puntenverlies de trotste leider blijft in deze bandstoot competitie

Uitslagen bandstoten 21 december 2018

S. Vlasma        -           S. Boonstra      2          -           0

S. Perdon        -           J. Gulmans       0          -           2

J. Perdon         -           H. Perdon         0          -           3

                                                                                

Tussenstand bandstootcompetitie

H. Perdon         3          -           9

J. Gulmans       3          -           8

S. Vlasma         3          -           8

H. Vlasma        2          -           5

J. Perdon         3          -           3

S. Perdon         3          -           1

S. Boonstra      3          -           0        

R. Poortinga     2          -           0

H. Hoekstra      2          -           0

Copyright © 2019 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden