Verslagen

9-11-2018: Het wordt dringen aan de kop van de competitie

Vrijdagavond 9 november 2018 werd de zesde ronde van de competitie afgewerkt. Doordat de nummers één tot en met vier hun partijen met de volle winst afwerkten wordt het dringen aan de (sub)top van de competitie.

De eerste partij ging tussen Thomas Postma en Sjoerd Vlasma. Doordat Thomas pas in de negende beurt zijn eerste carambole maakte was dit een eenzijdige partij en was het voor Sjoerd een fluitje van een cent om de partij in de drieëntwintigste beurt in winst om te zetten en zo weer drie punten verdiende en leider blijft in de competitie, zij het met nog steeds een partij meer gespeeld. Hoewel Thomas redelijk terugkwam moest hij weer met nul punten genoegen nemen.

De volgende partij ging tussen Hendrik en Steffan Perdon. Hendrik had een zogenaamde off day en kon geen potjes breken tegen zijn zoon. Hoewel Steffan ook niet bepaald groots speelde lukte het hem toch om precies in de dertigste beurt de winst naar zich toe te trekken en zo met de volle buit er vandoor te gaan en hierdoor nog steeds de grootste concurrent blijft van Sjoerd. Hendrik moest daarentegen met lege handen huiswaarts keren.

Vervolgens namen Thomas Postma en Sijco Boonstra het tegen elkaar op. Doordat Thomas weer grossierde in poedels kon Sijco gaandeweg de partij steeds beter in zijn spel komen en lukte het hem om in de negenentwintigste beurt de winst voor zich op te eisen en zo weer drie punten verdiende en zijn positie aan de subtop hierdoor kon versterken, terwijl Thomas deze avond ondanks twee partijen die hij speelde puntloos bleef.

Hierna namen Jeannette Perdon en Henk Vlasma het tegen elkaar op. Jeannette begon goed tegen de zich zelf spelende Henk en leek de partij dan ook moeiteloos gaan winnen. Toen ze echter aan het slot van de partij caramboles liet liggen kantelde de partij. Toen Henk een serie van negen caramboles produceerde werd het tot de laatste caramboles zeer spannend en lukte het Henk toch nog verrassend om de partij in de tweeëndertigste beurt winnend af te sluiten en zo op de valreep nog twee punten binnen te halen, terwijl Jeannette één carambole tekort kwam voor een remise dan wel winstpartij waardoor ook zij puntloos bleef deze avond.

De laatste partij ging tussen Jaap Gulmans en Herman Hoekstra. Jaap speelde een prima partij tegen de moeizaam spelende Herman, zodat ook hier van een eenzijdige partij gesproken kon worden. Jaap ging goed door en trok reeds in de eenentwintigste beurt de winst naar zich toe, waardoor hij drie punten verdiende en zo steeg naar de subtop van de competitie.

2-11-2018: Thomas Postma haalt eerste punten binnen

Vrijdagavond 2 november werd de vijfde ronde van de competitie gespeeld. Thomas Postma haalde zijn eerste winstpunten in de competitie binnen. Verder was de opvallendste gebeurtenis de topserie van Renze Poortinga.

De eerste partij ging tussen de beide hekkensluiters Thomas Postma en Herman Hoekstra. Een bij voorbaat lange partij die zich zoals verwacht kenmerkte door vele poedels en mondjesmaat scorende caramboles. Beide spelers hielden zich goed en evenwicht, zodat het tot de laatste beurt spannend was, toen Thomas onverwachts nog een leuke eindserie van drie caramboles maakte in de vijftigste beurt en hiermede toch nog verrassend de winst naar zich toe trok en hierdoor zijn eerste twee punten in de competitie behaalde, terwijl Herman slechts één caramboles tekort kwam voor  een eventuele remise en zo puntloos bleef en hiermede alleen hekkensluiter in de competitie blijft.

Hierna namen Renze Poortinga en Henk Vlasma het tegen elkaar op. Henk begon sterk met een serie van acht en negen caramboles, zodat hij direct een ruime voorsprong pakte op de grieperige Renze. Maar deze had net als vorig jaar tegen Henk nog een verrassing in  petto doordat hij in de tiende beurt een voor zijn doen topserie van tien caramboles wist te maken hetgeen zowat de helft van zijn totaal te maken carambole bedroeg. Hierdoor kantelde de partij definitief en lukt het Renze om de partij reeds in de eenentwintigste beurt op zijn naam te schrijven en hierdoor weer drie punten verdiende, waardoor hij  zijn positie aan de top veilig stelde, terwijl Henk een tiende op zijn moyenne tekort kwam voor een eventuele bonuspunt

Vervolgens namen Sjoerd Vlasma en Jeannette Perdon het tegen elkaar op. Beide spelers hadden moeite met het maken van caramboles doordat beiden spelers zeer verdedigend speelden. Sjoerd leek aanvankelijk de partij toch nog makkelijk te winnen na het maken van een serie van negen caramboles, maar zakte vervolgens ver weg. Daar Jeannette ook grossierde in poedels lukte het Sjoerd toch nog om in de drieëndertigste beurt de partij op zijn naam te zetten waardoor hij ten kosten van een bonuspunt toch nog twee punten mee naar huis kon nemen en voorlopig leider blijft in de competitie.

De voorna laatste partij ging tussen Sijco Boonstra en Steffan Perdon. Steffan kon na het missen van een bonuspunt van Sjoerd de leiderspositie overnemen, maar moest de partij dan wel winnen. Helaas voor hem had Sijco andere plannen. Hoewel Steffan verdienstelijk speelde was het Sijco die de lakens uitdeelde en de partij reeds in de achttiende beurt op zijn naam zette en hierdoor drie dikke punten verdiende, terwijl Steffan genoegen moest nemen met een bonuspunt en hij zijn eerste verlies partij in de competitie moest incasseren.

De slotpartij ging tussen Jaap Gulmans en Hendrik Perdon. Een prima partij van beide spelers, waar Jaap deze keer aan het langste eind trok en de partij in de vijfentwintigste beurt op zijn naam zette, zodat hij deze avond met drie punten naar huis ging, terwijl Hendrik er nog een verdiende bonuspunt aan over hield.

19-10-2018: Hendrik Perdon speelt superpartij

Vrijdagavond 19 oktober 2018 werd de derde ronde van de competitie gespeeld. Opvallendste gebeurtenis deze avond was de superpartij welke Hendrik Perdon speelde.

De eerste partij van de avond ging tussen Thomas Postma en Renze Poortinga. Een moeizame partij voor Thomas, die zijn meerdere moest erkennen in Renze die door regelmatig te scoren zijn partij in winst wist om te zetten. Hij had hier wel drieëndertig beurten voor nodig zodat hij genoegen moest nemen met slechts twee punten, waar Thomas het weer zonder punten moest stellen en hierdoor onderaan in de competitie blijft bungelen.

Vervolgens namen Herman Hoekstra en Sjoerd Vlasma het tegen elkaar op. Hoewel Herman beter presteerde dan voorgaande avonden was hij geen partij tegen Sjoerd die in de negenentwintigste beurt de winst naar zich toe trok en zo weer drie punten in de wacht sleepte en hierdoor koploper in de competitie blijft, zij het met een partij meer gespeeld en dit enigszins een vertekend beeld geeft, terwijl Herman door zijn puntloze partij hekkensluiter in de competitie blijft.

Hierna namen Hendrik Perdon en Sijco Boonstra het tegen elkaar op. Een historische partij van Hendrik, die met series van respectievelijk elf, twaalf en een slotserie van maar liefst zeventien caramboles de wedstrijd van zijn leven speelde. Reeds in de dertiende beurt kon hij de partij tegen de kansloze Sijco op zijn naam schrijven. Hij noteerde hierdoor direct de snelste partij van de competitie op zijn naam en tevens de hoogste serie en natuurlijk drie vette drie punten. Het is maar te bezien of dit resultaat in de rest van deze prille competitie nog verbeterd zal worden. Sijco kon alleen maar toekijken en kon zonder punten huiswaarts keren.

De voorna laatste partij ging tussen moeder en zoon Jeannette en Steffan. Steffan is tot nu toe de enigste speler die zonder verlies partij is en dat bleef hij ook deze avond toen hij de partij in de vierentwintigste beurt met een eindserie van zeven caramboles op zijn naam schreef en zo weer drie punten verdiende en hierdoor bovenaan de competitie is terug te vinden. Jeannette speelde in tegenstelling tot haar echtgenoot in voorgaande partij haar slechtste partij tot nu toe en bleef in deze eenzijdige partij dan ook zonder punten.

De slotpartij ging tussen Jaap Gulmans en Henk Vlasma. Een prima en spannende partij, die tot het eind toe spannend bleef. Henk leek halverwege de partij te gaan winnen na een serie van tien caramboles, maar Jaap liet zich het kaas niet van het brood eten. Het lukte hem om de partij in de vierentwintigste beurt uit te spelen. Henk miste de nabuurt van de partij en kwam hierdoor één carambole tekort. Jaap verdiende hierdoor zijn eerstge drie putnen, terwijl Henk genoegen moest nemen met slechts een bonuspunt.

26-10-2018: Koplopers maken geen fouten

Vrijdagavond 26 oktober 2018 werd de vierde ronde van de competitie gespeeld. De koplopers wonnen allen hun partijen zodat er geen echte opvallende gebeurtenis plaats vond, zij het dat Jaap Gulmans de grote verliezer deze avond was door zijn beide partijen puntloos af te sluiten.

De eerste partij van de avond ging tussen Renze Poortinga en Sijco Boonstra. Beide partijen hielden elkaar goed in evenwicht, maar het was Renze die weer het meeste geluk had aan zijn zijde had en de partij in de achtentwintigste beurt op zijn naam kon schrijven, zo weer drie punten verdiende en hierdoor terug te vinden is aan de kop van de competitie, terwijl Sijco weer de schlemiel was doordat hij weer zijn bonuspunt mistte en deze keer op slechts één tiende van zijn moyenne.

Hierna namen Jeannette en Hendrik Perdon het tegen elkaar op. Hendrik moest deze keer zijn meerdere erkennen in zijn echtgenote. Het was een spannende partij doordat beide spelers elkaar goed in evenwicht hielden. Het was uiteindelijk Jeannette die de partij in de zevenentwintigste beurt op haar naam wist te schrijven, waardoor ze drie punten verdiende en hierdoor aansluiting kreeg met de middenmoot van de competitie, terwijl Hendrik deze avond genoegen moest nemen met een bonuspunt.

Vervolgens namen Jaap Gulmans en Steffan Perdon het tegen elkaar op. Beide spelers begonnen heel voorzichtig, waardoor het een spannende partij werd, die toch nog verrassend werd gevonden door een prima eindspurt van Steffan, die de partij in de negenen-twintigste beurt op zijn naam kon schrijven, hierdoor weer drie punten verdiende en zijn ongeslagen status wist te behouden en waardoor hij zijn kandidatuur voor het kampioensschap weer meer gestalte gaf, terwijl Jaap een paar caramboles tekort kwam voor de nodige bonuspunt.

De voorna laatste partij ging tussen Thomas Postma en Henk Vlasma. Een eenzijdige partij doordat Thomas teveel maakbare caramboles miste, zodat er geen spanning in de partij zat en Henk uiteindelijk drieëndertig beurten nodig had om er met de winst vandoor te gaan.

De slotpartij ging tussen Sjoerd Vlasma en Jaap Gulmans. Sjoerd begon voortvarend, maar zakte vervolgens wat terug. Daar Jaap in een voorgaande partij zijn kruit al had verschoten kon Sjoerd de partij uiteindelijk toch nog vrij gemakkelijk in de zesentwintigste beurt op zijn naam schrijven en hierdoor weer drie punten in de wacht slepen en zo de koppositie in de competitie nog steeds weet te behouden, zij het dat hij een partij meer heeft gespeeld dan Steffan. Jaap moest deze avond, ondanks dat hij twee partijen speelde, zonder punten huiswaarts keren en was dan ook de grootste verliezer deze avond.

12-10-2018: Eerste verlies koploper

Vrijdagavond 12 oktober 2018 werd de tweede ronde van de competitie afgewerkt. Opvallendste gebeurtenis deze avond was het eerste verlies van de koploper, maar die door zijn bonuspunt nog net zijn koppositie in de competitie wist te behouden.

De eerste partij van de avond ging tussen Renze Poortinga en Herman Hoekstra. Herman is nog in een leerproces en was in deze partij kansloos tegen Renze die regelmatig scoorde en poedelde en de partij in de tweeëndertigste beurt naar zich toe trok en zo twee punten bij zijn totaal kon laten bijschrijven en zo meedoet aan de kop van de prille competitie. Wel kreeg hij een boete voor het buiten het biljart spelen van een bal.

De volgende partij ging tussen Jeannette Perdon en Sijco Boonstra. Sijco begon verbluffend door in de tweede beurt een hele mooie serie van dertien caramboles te maken zodat het een eitje voor hem leek te worden, maar toen het vervolgens zes poedels op een rij produceerde had hij toch nog negenentwintig beurten nodig om de partij naar zich toe te trekken; goed voor drie punten, terwijl Jeannette twee caramboles tekort kwam voor de broodnodige punten.

Hierna namen Thomas Postma en Hendrik Perdon het tegen elkaar op. Voor Thomas zijn eerste partij sinds jaren en dat was ook te zien daar hij maar mondjesmaat aan caramboleren toekwam. Ook Hendrik had hier, voor zijn doen, de nodige moeite mee zodat hij drieëndertig beurten nodig had om de partij winnend af te sluiten en zo twee punten aan zijn totaal kon laten bijschrijven.

De voorna laatste partij ging tussen Herman Hoekstra en Steffan Perdon. Steffan speelde weer een gedegen partij en had geen kind aan Herman, zodat Steffan de eenzijdige partij in de negenentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en zo weer drie punten pakte en tweede staat op de ranglijst, zij het een partij minder dan de koploper.

De slotpartij ging tussen Sjoerd Vlasma en Henk Vlasma. Een prima partij van beide spelers, die tot de veertiende beurt gelijk opging. Toen Henk echter in de vijftiende beurt een mooie serie van tien caramboles maakte was het uit voor Sjoerd en maakte Henk vervolgens de partij reeds in de zeventiende beurt uit. Voor hem zijn eerste drie punten, terwijl Sjoerd er nog net een bonuspunt aan overhield en zo de koppositie kon behouden zijn het met een minimaal verschil.

Copyright © 2019 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden