Verslagen

5-1-2018: Jeannette Perdon neem resoluut de kop

Vrijdagavond 5 januari 2018 werd de vijfde ronde van de tweede kaart libre afgewerkt. Opvallendste gebeurtenis deze avond was opnieuw verlies van de koploper, waardoor Jeannette Perdon nu resoluut de koppositie heeft overgenomen.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Jeannette Perdon. Beide spelers speelden een prima partij, maar het was Jeannette die het eerst haar laatste carambole wist te maken en wel reeds in de zeventiende beurt, waardoor ze drie punten verdiende en hiermede de koppositie in de competitie heeft overgenomen van Jaap, die later op de avond geen punten wist te verzamelen. Renze kreeg voor zijn goed tegenspel nog een bonuspunt toebedeeld.

Hierna namen Steffan en Hendrik Perdon het tegen elkaar op. Hendrik kwam te laat uit de startblokken waardoor de evenwichtige Steffan een voorspong opbouwde. Hoewel Hendrik er nog tot tweemaal toe een mooie serie van negen caramboles wist te maken, was het Steffan die de partij in de vijfentwintigste beurt op zijn naam schreef en hierdoor weer drie punten verdiende, terwijl Hendrik net een carambole tekort kwam voor de voor hem broodnodige bonuspunt en zo puntloos bleef.

Vervolgens namen Sjoerd Vlasma en Henk Vlasma het tegen elkaar op. Een voor Henk dramatische partij, die inmiddels in een dip is komen te zitten, waar Sjoerd op dit moment geen last van heeft. Hoewel hij ook niet optimaal speelde wist hij de eenzijdige partij in de zevenentwintigste beurt in winst om te zetten en hierdoor alweer drie punten verdiende en hierdoor zijn positie in de competitie verder verstevigde, terwijl de kansloze Henk alweer een plaatsje moest inleveren.

De volgende partij ging tussen Renze Poortinga en Hendrik Perdon. Dit was een partij die vooruit werd gespeeld, daar Hendrik volgende week verhinderd is. Een alweer kansloze missie voor Hendrik die Renze in een razend tempo zijn caramboles zag maken en zijn snelste partij van vijftien beurten evenaarde en zo drie dikke punten verdiende en verder opklom op de ranglijst, terwijl Hendrik zijn positie als hekkensluiter deze avond weer moest overnemen van Sijco.

De slotpartij ging tussen Jaap Gulmans en Sijco Boonstra. Of te wel tot deze avond de koploper tegen de hekkensluiter. Dit bleek echter niet uit de partij. Jaap poedelde teveel om het Sijco moeilijk te maken, die het lukt om precies in de dertigste beurt zijn laatste carambole te maken, hierdoor op de valreep drie punten verdiende en zo zijn plaatst als hekkensluiter over kon doen aan Hendrik, terwijl Jaap puntloos bleef en zo zijn koppositie moest overdoen aan Jeannette Perdon.

Door de uitslagen van deze avond is het vanaf de zesde plaatst nog spannender geworden, daar plaats zes slechts vier punten verwijderd is van de koploopster.

29-12-2017: Het wordt dringen aan de top

Vrijdagavond 29 december 2017 werd de vierde ronde van de tweede kaart libre afgewerkt. Opvallendste gebeurtenis deze avond was het verlies van de koplopers, waardoor het dringen wordt aan de top.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Jaap Gulmans. Jaap, de koploper tot nu toe, begon furieus en had na acht beurten al een flinke voorspong opgebouwd zodat de winst hem niet meer leek te ontgaan. Maar hoe in de biljartsport een partij kan kantelen bleek ook weer eens in deze partij, toen Jaap na de achtste beurt meer poedelde dan caramboleerde. Hier maakte Renze dankbaar gebruik van, speelde vervolgens een paar voor hem leuke series en trok de partij verrassend in de negenentwintigste beurt naar zich toe, waardoor hij drie punten binnenhaalde en zijn positie in de middenmoot versterkte, terwijl Jaap door zijn teleurstellend eindspel ook nog zijn bonuspunt in mist zag opgaan en zo puntloos bleef deze avond waardoor zijn toppositie inmiddels aan het wankelen is geslagen.

Hierna namen Sjoerd Vlasma en Hendrik Perdon het tegen elkaar op. Sjoerd is in topvorm en lijkt, als hij deze vorm kan behouden, rechtstreeks naar het kampioensschap af te stevenen. Ook deze avond speelde hij weer een prima pot tegen de kansloze Hendrik en had na negentien beurten alweer drie punten in de pocket. Hij is tot nu toe de enigste speler die alle partijen in de tweede kaart met het maximaal aantal punten heeft gewonnen, zodat het kampioensschap een kwestie van tijd lijkt. Hendrik moet ook na deze avond genoegen nemen met de voorlaatste plaats in de competitie.

Vervolgens namen Steffan Perdon en Sijco Boonstra het tegen elkaar op. Steffan speelde een gedegen partij tegen de nog steeds voort ploegende Sijco, zodat het eenzijdige partij werd die Steffan in de zevenentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en hierdoor drie punten verdiende, terwijl Sijco ook deze avond weer ver onder zijn gemiddelde speelde waarvan het logisch gevolg was dat hij ook deze avond weer eens zonder punten huiswaarts moest keren en onderaan de ranglijst blijft bundelen.

De laatste partij ging tussen Henk Vlasma en Jeannette Perdon. Beide spelers speelden onder de maat, waarvan het meest opviel dat Henk, na een beginserie van vier caramboles, negen poedels op een rij op papier liet zetten, hetgeen hem  tot nu toe nog nimmer was overkomen. Daar Jeannette hier maar mondjesmaat van profiteerde en Henk na een serie van negen caramboles in de eenendertigste beurt nog dicht bij kwam was het tot het eind toe toch nog spannend, totdat Jeannette de partij in de vierendertigste beurt in haar voordeel besliste en zo toch nog twee punten verdiende en hierdoor opklom naar de tweede plaats in de competitie ten koste van Henk die een plaatsje moest inleveren.

Al met al is het na deze avond nog spannender aan de top van de competitie geworden, daar vanaf de zesde plaats alles nog dichter bij is gekomen, waardoor het dringend wordt aan de top.

15 -12-2017: Sijco wint sinds oktober weer eens

Vrijdagavond 15 december 2017 werd de tweede ronde van de tweede kaart libre afgewerkt. Daar de fam. Perdon afwezig was konden er deze avond maar drie partijen worden gespeeld, waarvan de opvallendste gebeurtenissen waren: de winst van Sijco na een reeks van nederlagen en het verlies van de beide koplopers in de competitie.  

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Henk Vlasma. Een aanvankelijk gelijk opgaande strijd die in de dertiende ronde in feite werd beslist toen Renze een mooie serie van zeven caramboles maakte. Hoewel Henk in de twintigste beurt hier nog een serie van tien caramboles tegenover kon zetten, was het Renze die in de vijfentwintigste beurt zijn winnende carambole maakte en zo drie punten verdiende. Henk kon in de gelijkmakende beurt nog twee caramboles produceren, waardoor hij uiteindelijk op de valreep nog een bonuspunt kon behalen, welke uiteindelijk leidde naar de koppositie in de competitie.

Hierna nam Sjoerd Vlasma het op tegen de tot nu toe leidende koploper Jaap Gulmans. Jaap had geen enkele kans tegen de nu ook weer prima spelende Sjoerd, die het presteerde om zijn partij reeds in de achttiende beurt in winst om te zetten en zo weer drie punten verdiende en zijn positie in de middenmoot verder versterkte, terwijl de slecht spelende Jaap zonder punten bleef en door de bonuspunt van Henk in de voorgaande partij zijn koppositie moes inleveren, maar volgende week de kans krijgt om dit weer recht te zetten, wanneer beide spelers tegenover elkaar komen te staan.

De slotpartij ging tussen Renze Poortinga en Sijco Boonstra. Renze speelde voor zijn kunnen weer goed en leek op de overwinning af te stevenen toen hij in de vijftiende beurt maar slechts vijf caramboles meer hoefde te maken tegen de tot dan toe weer slecht spelende Sijco. Maar toen het leek dat Renze deze avond met zes punten naar huis kon gaan, kantelde de partij. Renze ging namelijk weer eens als vanouds poedelen, terwijl Sijco de vorm van vorig jaar weer terug vond en regelmatig ging caramboleren. Het lukte hem vervolgens om de partij in de negenentwintigste beurt in winst om te zetten en zo, na wekenlang te hebben droog gestaan, met de volle buit huiswaarts kon keren, terwijl Renze in deze partij puntloos bleef hetgeen hij, met veel medeleven van het publiek, over zichzelf had uitgeroepen.

22-12-2017: Stuivertjes wisselen

Vrijdagavond 22 december 2017 werd de derde ronde van de tweede kaart libre afgewerkt. Opvallendste gebeurtenis deze avond was het stuivertje wisselen aan zowel de kop als de staart van de competitie.

De eerste partij ging tussen Jeannette en Steffan Perdon. Een prima partij van Jeannette tegen de aanvankelijk teveel poedelende Steffan. Pas gaandeweg de partij kwam Steffan er steeds beter in, maar de achterstand was te groot, daar het Jeannette lukte met een mooie eindserie van vier caramboles de partij reeds in de drieëntwintigste beurt op haar naam te schrijven en zo weer drie punten verdiende en terug te vinden is aan de kop van de competitie. Steffan moest zich tevreden stellen met een bonuspunt, welke hij aan het einde van de partij nog wist binnen te halen.

Hierna kwamen Hendrik Perdon en Sijco Boonstra tegen over elkaar te staan. De grieperige Sijco kon zijn herstel van vorige week niet doorzetten en speelde een belabberde partij tegen de ontketende Hendrik, die met o.a. een mooie serie van dertien caramboles de partij reeds in de twintigste beurt op zijn naam wist te schrijven, hierdoor drie punten verdiende en zijn laatste plaats als hekkensluiter aan Sijco kon overdoen.

De volgende partij ging tussen Steffan Perdon en Sjoerd Vlasma. Sjoerd is de laatste tijd in bloedvorm en gaf Steffan dan ook geen enkele kans om er een spannende partij van te maken. Sjoerd zette in de drieëntwintigste beurt de partij op zijn naam en verdiende alweer drie punten waardoor hij inmiddels is opgeklommen naar de vierde plaats in de competitie, terwijl Steffan, die deze avond twee partijen speelde slechts één puntje mee naar huis mocht nemen en hierdoor zijn vierde plaats moest wisselen met Sjoerd.

Tenslotte ging de laatste partij tussen de koplopers Henk Vlasma en Jaap Gulmans. Jaap begon heel goed en zette Henk direct op een flinke achterstand. Het venijn zat hem aan de slot van de partij, toen Henk nog een mooie serie van dertien caramboles wist te maken en het gelijk op ging. Jaap herstelde zich voortijdig en wist de partij alsnog in de vierentwintigste beurt op zijn naam te schrijven waardoor hij drie punten verdiende en hierdoor de koppositie van de ranglijst weer kon overnemen, zij het met minimaal verschil, daar Henk door zijn mooie serie toch nog een punt verdiende.

Deze avond kenmerkte zich dan ook door het stuivertje wisselen, niet alleen aan de top maar ook in de middenmoot en niet te vergeten aan de staart van de competitie, waardoor  het vanaf de zesde plaats alleen maar spannender is geworden.

17 -11-2017: Jaap Gulmans herfstkampioen

Vrijdagavond 17 november 2017 werd de laatste ronde van de eerste kaart afgewerkt. Door plotseling opkomende misselijkheid van Steffan Perdon kon de competitie helaas nog niet worden afgesloten, maar door een weer een overtuigende winst van Jaap Gulmans mag hij zich in ieder geval deze keer herfstkampioen noemen.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Henk Vlasma. Renze is voor Henk een enfant terrible en ook deze avond was dit niet anders. Renze speelde weer zijn spel door hard te stompen, de ballen ver uit elkaar te spelen en met weer de gebruikelijk geluksklossen te caramboleren. Hier kon Henk niet tegenop, zodat het een eenzijdige partij werd die Renze in de eenendertigste beurt besliste en zo op een haar na zijn bonuspunt miste, terwijl dit de eerste partij in de competitie was waar Henk geen enkele punt toebedeeld kreeg en hierdoor de titel als herfstkampioen verspeelde.

Hierna namen Sjoerd Vlasma en Jeannette Perdon het tegen elkaar op. Daar Steffan ziek was en dit de laatste competitie avond in het libre was, speelde beiden vast een partij voor de komende bandstootcompetitie.

Helaas ook een eenzijdige partij, daar Sjoerd in de achtste beurt een mooie serie van negen caramboles produceerde en zo al bijna op de helft van zijn te maken caramboles zat. Hij maakte vervolgens de partij reeds in de zeventiende beurt uit en verdiende zo drie dikke punten, terwijl de moeilijk scorende Jeannette te weinig had geproduceerd om recht te hebben op een bonuspunt.

De voor na laatste partij ging tussen Hendrik Perdon en Henk Vlasma. Henk moest nog een partij inhalen en leek in de beginfase, net als tegen Renze het onderspit te delven tegen de goed spelende Hendrik. Toen Henk echter in de twaalfde beurt de tot nu toe hoogste serie van de competitie maakte van veertien caramboles waren de rollen omgedraaid en kon Henk de partij vervolgens in de eenentwintigste beurt op zijn naam schrijven zodat hij toch nog met drie punten huiswaarts kon keren, terwijl Hendrik voor zijn goede beginfase er nog een bonuspunt aan overhield.

De laatste partij ging tussen Jaap Gulmans en Jeannette Perdon. Jaap begon overdonderend en leek de snelste partij op zijn naam te kunnen schrijven, maar toen hij vervolgens acht poedels op een rij produceerde was deze kans voorbij en zag hij zelfs Jeannette nog gevaarlijk dichtbij komen. Hij onderkende op tijd het gevaar en kon vervolgens de partij in de eenentwintigste beurt uit soleren en zo drie punten verdienen en hierdoor evenveel punten heeft als Henk, maar t.o.v. zijn eigen gemiddelde een beter percentage heeft en zich hierdoor herfstkampioen mag noemen. Jeannette tenslotte hield er nog een bonuspunt aan over en kan ook terug zien op een goed resultaat in de eerste competitie ronde.

De komende twee weken wordt de libre competitie tijdelijk stil gelegd voor het bandstoten.

Copyright © 2019 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden