Verslagen

16-3-2018: Jaap Gulmans kampioen libre

Vrijdagavond 16 maart 2018 werd de voorna laatste ronde van de laatste kaart van de libre competitie gespeeld. In een rechtstreeks duel met Jeannette Perdon stelde Jaap Gulmans zijn kampioenstitel veilig door de partij overtuigend te winnen en is hij niet meer in te halen. Met nog één ronde te spelen is het alleen nog spannend wie tweede en derde zal worden.

De eerste partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Renze Poortinga. In tegenstelling tot vorige week toen Renze de snelste partij liet noteren, bakte hij nu er weer eens niets van, zodat Sjoerd de partij, mede dank zij een mooie serie van tien caramboles, in slechts vierentwintig beurten op zijn naam zette en zo weer drie punten verdiende en steeg naar de tweede plaats in de competitie.

De volgende partij ging tussen Hendrik Perdon en Sijco Boonstra. Hendrik lijkt, na een zeer moeilijke competitie, eindelijk weer zijn draai te hebben gevonden en speelde een prima partij tegen de nog steeds sukkelende Sijco, zodat het een eenzijdige partij werd, die Hendrik in de drieëntwintigste beurt in zijn voordeel besliste en zo toch nog weer drie puntjes bij elkaar kon sprokkelen.

De voor na laatste partij ging tussen Steffan Perdon en Henk Vlasma. Een matige partij, waar beide spelers onder hun niveau speelden. Dit deed Steffan iets minder slecht dan Henk waardoor het logische gevolg was dat hij de partij uiteindelijk won in de tweeëndertigste beurt en zo nog met twee punten huiswaarts kon keren.

De slotpartij ging tussen  Jeannette Perdon en Jaap Gulmans. Of te wel de finale partij. Zou Jeannette de partij winnen dan zou zij Jaap tot op één punt zijn genaderd en zou de beslissing de laatste speelavond vallen. Maar deze droom leek een illusie, want Jaap speelde een prima partij. Hoewel Jeannette dapper tegenstand bood, kon zij hier niet tegenop. Jaap zette de partij reeds in de zeventiende beurt op zijn naam en was hiermede kampioen. Dank zij het goede tegenspel van Jeannette kreeg ze nog een bonuspunt toebedeeld en heeft ze nog zicht op de tweede plaats in de competitie. Volgende week, wanneer de laatste speelavond van de libre competitie wordt afgewerkt kunnen we de definitieve balans opmaken.

9-3-2018: Eenzijdige partijen

Vrijdagavond 9 maart 2018 werd de vijfde ronde van de laatste kaart van de libre competitie gespeeld. In de meeste gevallen waren het deze avond snelle maar ook eenzijdige partijen, hoogtepunt de snelste partij van dit seizoen, alweer gemaakt door Renze Poortinga. Verder stuivertje wissen om plaats twee en drie en lijkt Jaap nu toch echt naar het kampioensschap af te stevenen.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Steffan Perdon. Een weer eens uit zijn sloffen schietende Renze speelde een prima partij tegen de kansloze Steffan. Hoewel Renze poedelend begon, was het daarna alleen maar series en wel zoveel dat hij de snelste partij van het seizoen speelden, die hij ook al op zijn naam had staan en verbeterde tot slechts veertien beurten en zo deze avond drie dikke punten in zijn zak kon steken, terwijl Steffan het zonder (bonus)punt moest stellen deze avond.

De volgende partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Jeannette Perdon. Of te wel de partij om de tweede en derde plaats. Jeannette is de laatste drie weken in topvorm en speelde ook deze avond weer een prima partij tegen de slecht spelende Sjoerd, die dan ook lijdzaam moest toezien hoe Jeannette de eenzijdige partij reeds in de achttiende beurt op haar naam schreef en zo drie punten verdiende en hiermede Sjoerd voorbij is gegaan en nu de tweede plaats in de competitie inneemt en Sjoerd resoluut naar de derde plaats verwees.

De voor na laatste partij werd gespeelde tussen Hendrik Perdon en Henk Vlasma. Of te wel een partij om des keizers baard hetgeen te zien was in het verloop van de patij, daar beide spelers ver onder de maat speelden. Dit gold het minst voor Hendrik, die dan ook de partij in de zesendertigste beurt op zijn naam zette en zo toch nog twee puntjes mee naar huis kon nemen.

De slotpartij ging tussen Jaap Gulmans en Sijco Boonstra. Jaap is op weg naar het kampioensschap en liet dat ook vooral in het begin van de partij zien door direct een flinke afstand te nemen tegen de weer moeizaam spelende Sijco, zodat ook dit weer een eenzijdige partij werd, die Jaap uiteindelijk in de zesentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en zo weer drie punten pakte en als hij volgende week wint zijn kampioensschap is verzekert. Wel moet hij dan in een direct duel afrekenen met zijn naaste concurrent Jeannette Perdon hetgeen voor komende week dus weer volop spanning beloofd.

23-2-2018: het wordt dringen aan de top

Vrijdagavond 23 februari 2018 werd de derde ronde van de laatste kaart van de libre competitie gespeeld. Opvallendste gebeurtenis deze avond was het verlies van de koploper, waardoor het nu toch echt dringen worden aan de kop van de competitie.

De eerste partij ging tussen Renze Poortinga en Jeannette Perdon. Een prima partij van beide spelers, die reeds in de twintigste beurt werd beslist toen Jeannette haar winnende carambole wist te maken en zo weer drie punten verdiende en nog steeds serieus meedoet voor het kampioensschap. Renze kreeg voor zijn goed tegenspel nog een verdiende bonuspunt toebedeeld.

Hierna namen Steffan en Hendrik Perdon het tegen elkaar op. Een goede partij ook weer van beide spelers die elkaar tot het eind toe in evenwicht hielden. Het was Steffan die in de negenentwintigste beurt zijn laatste carambole wist te maken, maar het lukte Hendrik om in de gelijk makende beurt langszij te komen en zo werden de punten gebroederlijk verdeelt, zij het in dit geval dan tussen vader en zoon; beiden goed voor twee punten.

Vervolgens namen Sjoerd Vlasma en Sijco Boonstra het tegen elkaar op. Sjoerd speelde na een aarzelend begin goed en had halverwege de partij een flinke voorsprong opgebouwd tegen Sijco die tot dan toe moeizaam voort ploeterde. Maar in de achttiende beurt hervond Sijco zich met het maken van een mooie serie van elf caramboles, waardoor de partij plotseling toch nog spannend werd, temeer ook daar Sjoerd begon te twijfelen en vervolgens zeven poedels op een rij liet noteren. Hij had dan ook het geluk dat Sijco hier te weinig van profiteerde zodat het hem toch nog lukte om in de negenentwintigste beurt de partij naar zich toe te trekken en zo drie punten verdiende, terwijl Sijco één carambole tekort kwam voor een bonuspunt.

De slotpartij ging tussen Henk Vlasma en Jaap Gulmans. Geen hoogstaande partij, maar wel een redelijk spannende partij die tot de vijfentwintigste beurt gelijk opging. Maar toen Jaap, de koploper in de competitie, begon te poedelen rook Henk zijn kans, ging beter spelen en zette de partij in de eenendertigste beurt op zijn naam, zodat hij met twee punten naar huis mocht gaan, terwijl Jaap deze avond puntloos bleef en zo zijn naaste concurrent tot op één punt zag naderen. Door deze uitslag belooft dit voor de komende vier weken dan ook nog volop spanning wie er uiteindelijk met de kampioensschaal naar huis gaat.

2-3-2018: het blijf onverminderd spannend aan de top

Vrijdagavond 2 maart 2018 werd de vierde ronde van de laatste kaart van de libre competitie gespeeld. Alle drie koplopers wonnen hun partijen, alleen Sjoerd liet een bonuspunt liggen, zodat de spanning onverminderd doorgaat.

De eerste partij ging tussen Sijco Boonstra en Steffan Perdon. Een prima partij van beide spelers, die Steffan leek te gaan winnen nadat hij in de twaalfde beurt een mooie serie van negen caramboles wist te maken, maar toen was het ook op bij Steffan en begon Sijco aan zijn opmars, die hij in de achttiende beurt voltooide zodat hij drie dikke punten verdiende, terwijl Steffan er als troost een bonuspunt aan overhield.

De volgende partij ging tussen Sjoerd Vlasma en Hendrik Perdon. Sjoerd speelde deze avond niet zijn beste partij en maakte in het middenspel teveel poedels tegen de laconiek spelende Hendrik, die bij vlagen enige series maakte en zo het toch nog enigszins spannend hield. Het lukte Sjoerd uiteindelijk met pijn en moeite om zijn laatste caramboles in de vierendertigste beurt te maken en daar Hendrik in de gelijk makende beurt niet de intentie had om er een gelijk spel uit te slepen hield Sjoerd er toch nog twee punten over en hoewel hij een bonuspunt miste had hij geen reden tot klagen met deze uitslag.

Vervolgens namen Renze Poortinga en Jaap Gulmans het tegen elkaar op. Renze speelde weer eens ver onder zijn niveau en dat moet je niet doen tegen de kampioensaspiraties van Jaap zodat het een eenzijdige partij werd die Jaap na enige mooie gemaakte series in de vijfentwintigste beurt in zijn voordeel besliste en zo weer drie punten pakte en een punt verder uitliep op Sjoerd, zodat hij weer iets dichter bij de titel is gekomen ook al is dit nog lang niet beslist

De slotpartij ging tussen  Jeannette Perdon en Henk Vlasma. Jeannette heeft ook nog steeds terecht kampioensaspiraties en speelde net als vorige week weer een prima partij die zijn reeds in de achttiende beurt in haar voordeel besliste tegen de ook goed tegengas gevende Henk, die er slechts maximaal een bonuspunt aan overhield.

16-2-2018: Koplopers maken geen fouten

Vrijdagavond 16 februari 2018 werd de tweede ronde van de laatste kaart van de libre competitie afgewerkt. Er deden zich niet echt verrassende uitslagen voor, zodat de stand in de competitie weinig verandering onderging.

De eerste partij ging tussen Jeannette en Hendrik Perdon. Een matige partij, waar Hendrik weer weinig inspiratie vertoonde tot hoogstandjes. Daar Jeannette ook maar mondjesmaat caramboleerde werd het een lange partij die Jeannette uiteindelijk in de vierendertigste beurt in haar voordeel besliste en zo nog twee punten toebedeeld kreeg en waar Hendrik het weer zonder punten moest stellen.

Vervolgens namen Sjoerd en Henk Vlasma het tegen elkaar op. Een voor Henk dramatische partij, die te weinig caramboleerde en veel te veel weg gaf aan de weer goed acterende Sjoerd, die het dan ook geen enkele moeite kostte om de partij in de drieëntwintigste beurt met een mooie eindserie van zeven caramboles op zijn naam te zetten en zo de voornaamste concurrent blijft van de koploper.

Hierna namen Hendrik Perdon en de koploper Jaap Gulmans het tegen elkaar op. Helaas ook geen spannende partij daar Hendrik weer ver onder de maat presteerde, terwijl dit niet van Jaap gezegd kon worden die geen enkele moeite had om de partij naar zijn hand te zetten en dat deed hij uiteindelijk in de vijfentwintigste beurt, weer goed voor drie punten en weer een stapje dichter bij het kampioensschap, terwijl Hendrik stevig onderaan blijft bungelen.

De slotpartij ging tussen Jeannette Perdon en Sijco Boonstra. Het was niet echt de avond van Jeannette, want ook tegen Sijco speelde ze onder de maat. Ook Sijco is nog steeds niet in zijn goede doen, maar doordat zijn moyenne in de derde kaart naar beneden is gezet is het voor hem wat gemakkelijker geworden en lukte het hem ook deze avond, net als vorige week, om precies in de dertigste beurt met een mooie eindserie van zes caramboles de partij op zijn naam te zetten en zo op de valreep toch drie punten kreeg toebedeeld, waar Jeannette het deze keer zonder punten moest stellen.

Copyright © 2019 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden